Бюджетна система України - Пасічник Ю. В

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Частина І. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 1.1. Зародження економічних відносин у перших цивілізаціях

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 1.2. Економічні відносини в країнах Стародавнього Сходу

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 1.3. Економічні відносини в країнах Стародавньої Греції

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 1.4. Економічні відносини в Стародавньому Римі та Римській імперії

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 2.1. Становлення бюджетних відносин в Англії

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 2.2. Зародження та становлення бюджетних відносин у Франції

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 2.3. Становлення бюджетних відносин у Сполучених Штатах Америки

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Частина II. БЮДЖЕТНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 3. КИЇВСЬКА РУСЬ І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (IX-XIII ст.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 3.1. Проблеми періодизації бюджетної історії України

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 3.2. Адміністративний та соціально-господарський устрій

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 3.2.1. Історична довідка

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 3.2.2. Доходи та видатки княжої казни

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 3.2.3. Вклад окремих князів у розвиток фінансових відносин

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Олег (882-912 pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Ольга (945-964 pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Володимир Великий (980-1015 pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Ярослав Мудрий (1018-1054 pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 4. ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА (XIV-XVI ст.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 4.1. Історична довідка

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 4.2. Бюджетні відносини

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 5. КОЗАЦЬКА ДОБА (XV-XVIII ст.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 5.1. Історична довідка

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 5.2. Бюджетні відносини в Запорозькій Січі

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 5.3. Бюджетні відносини в Гетьманщині

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Богдан-Зиновій Хмельницький (1595-1657pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Дем'ян Многогрішний

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Іван Мазепа-Колединсъкий (1639-1709 pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Іван Скоропадський (1646-1722 pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Данило Апостол (1654-1734 pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Кирило Розумовський (1728-1803 pp.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 6. УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ, АВСТРІЙСЬКОЇ ТА АВСТРОУГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 6.1. Історична довідка

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Українські землі в складі Російської імперії

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Українські землі в складі Австрійської та Австро-Угорської імперій

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Галичина

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Буковина

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Закарпаття

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 6.2. Бюджетні відносини в частині України, що перебувала під владою Росії

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 6.3. Бюджетні відносини в частині України, що перебувала під владою Австрії та Австро-Угорщини

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 7. УКРАЇНА В 1917-1922 pp

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 7.1. Історична довідка

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 7.2. Бюджетні відносини

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Центральна Рада

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Гетьманщина

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Директорія

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Грошово-кредитна система

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 8. УКРАЇНА У СКЛАДІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (30 грудня 1922 р. - 15 липня 1990 р.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 8.1. Історична довідка

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Політичний напрям

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Економічний напрям

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Демографічний напрям

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 8.2. Бюджетні відносини

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Законодавча база

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - База оподаткування

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Бюджетні процеси

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 9. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА ВІД ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (з 16 липня 1990 р.)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 9.1. Історична довідка

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 9.2. Бюджетні відносини

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Державний устрій

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Частина III. СУЧАСНІ БЮДЖЕТНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 10. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 10.1. Сутність бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Становлення сучасних бюджетних відносин

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Визначення терміну "бюджет"

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Завдання дисципліни мБюджетна система"

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 10.2. Бюджет як економічна категорія

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Ознаки категорії

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Сутність категорії

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Функції бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 10.3. Призначення бюджету в ринковій економіці

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Бюджет як основний фінансовий план держави

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 10.4. Взаємозв'язок бюджету і соціально-економічних процесів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Фактори впливу на бюджет

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 11. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 11.1. Сутність бюджетної системи

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Поняття про бюджетну систему

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 11.2. Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Конституція України

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Бюджетний кодекс України

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 11.3. Складові бюджетної системи України

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Контрольно-ревізійне управління

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розпорядники бюджетних коштів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Державна податкова служба

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 12. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 12.1. Сутність інформаційного забезпечення

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Нормативна база

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 12.2. Організація інформаційного забезпечення

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Рахункова палата

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів та інші міністерства

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Державна податкова адміністрація, Державне казначейство, Контрольно-ревізійне управління

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Державний комітет статистики

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Органи місцевого самоврядування

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 13. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 13.1. Сутність бюджетного планування

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Юридична база

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Завдання, принципи, методи

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 13.2. Організація бюджетного планування

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Бюджетне прогнозування

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Бюджетне регулювання

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 13.3. Бюджетна класифікація

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 13.4. Складові бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 13.5. Міжбюджетні трансферти

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Порядок надання міжбюджетних трансфертів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 14. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 14.1. Сутність бюджетного процесу

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 14.2. Учасники бюджетного процесу

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 14.3. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - II. Розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - III. Виконання бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 14.4. Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - І. Складання проекту бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - ІІ. Розгляд та прийняття рішення

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - ІІІ. Виконання бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 15. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 15.1. Сутність доходів Державного бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 15.2. Джерела доходів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 16. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 16.1. Сутність доходів місцевих бюджетів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 16.2. Джерела доходів місцевих бюджетів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Склад доходів, що закріплюються

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Нормативи відрахувань

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Склад доходів бюджету АРК та обласних бюджетів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Склад доходів бюджетів районів у містах

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Надходження до бюджету розвитку

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 17. МЕХАНІЗМ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 17.1. Сутність видатків Державного бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Класифікація видатків

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Методи бюджетного фінансування

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 17.2. Склад видатків Державного бюджету

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 18. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 18.1. Загальна характеристика видатків

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 18.2. Видатки бюджету на економічну діяльність

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 18.3. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 18.4. Видатки бюджету на науку

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 18.5. Видатки бюджету на оборону та забезпечення правопорядку

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 18.6. Видатки бюджету на управління та міжнародну діяльність

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 19. ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 19.1. Сутність видатків місцевих бюджетів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 19.2. Склад видатків

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 19.3. Окремі напрями видатків

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Обсяг видатків загального фонду, що враховується для визначення міжбюджетних трансфертів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Утримання органів управління

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Охорона здоров'я

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Освіта

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Соціальний захист і соціальне забезпечення

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Культура і мистецтво

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Фізична культура і спорт

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 20. КОШТОРИСИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 20.1. Сутність кошторисів бюджетних установ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 20.2. Касове виконання бюджетів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Здійснення видатків

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Порядок виплати готівки

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 21. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 21.1. Державний кредит

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 21.2. Державний борг

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 21.3. Бюджетний дефіцит

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Наочно-реальний

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Структурний

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Циклічний

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 22. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 22.1. Сутність державних цільових фондів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Класифікація фондів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 22.2. Характеристика окремих цільових фондів

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Пенсійний фонд

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 23. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Розділ 24. ЕЛЕМЕНТИ БЮДЖЕТНИХ СИСТЕМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 24.1. Великобританія

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 24.2. Франція

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Державні податки

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Місцеві податки

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 24.3. Німеччина

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 24.4. Сполучені Штати Америки

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Податки

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - 24.5. Японія

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Загальні дані

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - Бюджетні відносини

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - СЛОВНИК ОФІЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ (за нормативними актами України)

 • Бюджетна система України - Пасічник Ю. В. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ