Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - ПЕРЕДМОВА

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - ВСТУП

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 1. Мова як суспільне явище. Основні функції мови

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Комунікативна функція

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Мислетворча функція

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Номінативна функція

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Пізнавальна функція

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Культурологічна функція

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Естетична функція

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Експресивна функція

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Фатична функція

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 2 Місце української мови серед інших мов світу. З історії становлення та розвитку української мови

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Фонетичний рівень

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Морфологічний рівень

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 3. Українська національна та літературна мова. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 4. Основні ознаки літературно? мови

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Види літературних мовних норм

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Способи наближення писемного мовлення до усного

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Розділ 1. УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ СТИЛІВ ТА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 1. Стилі сучасної української літературної мови

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 2. Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 3. Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Розділ 2 КУЛЬТУРА УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 1. Основні норми усного професійного мовлення

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 2. Види і жанри усного професійного мовлення

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 3. Український мовленнєвий етикет

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Розділ 3 ЛЕКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 1. Загальна характеристика лексики сучасної української літературної мови

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 2. Термін у системі професійного мовлення

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 3. Синоніми

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 4. Омоніми

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 5. Пароніми в діловому мовленні

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 6. Абревіатури в діловому мовленні. Правила скорочування слів

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Правила скорочування слів

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Розділ 4 МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 1. Нормативні аспекти граматичних категорій іменника (рід, число, відмінок)

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 2. Прикметник у професійному мовленні

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Відмінювання прикметників

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 3. Норми вживання числівника в професійному мовленні

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Особливості сполучуваності числівників з іменниками

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 4. Займенник у діловому мовленні

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 5. Дієслово в діловому мовленні

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Розділ 5 СИНТАКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 1. Особливості синтаксису ділового мовлення

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 2. Порядок слів у реченні

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 3. Однорідні члени речення

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 4. Координація присудка з підметом

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 5. Складні випадки керування

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Розділ 6 ДОКУМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ ВИД ПИСЕМНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 1. Документ, його функції. Класифікація документів

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 2. Основні реквізити документа, їхня характеристика

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 3. Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 4. Характеристика найуживаніших документів. Вимоги до їх змісту та оформлення

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - § 5. Різновиди наукових робіт

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - Розділ І. Основні статистичні оцінки багатофакторного рівняння регресії

 • Українська мова професійного спілкування - Зоряна Мацюк - §1. Вибіркові похибки коефіцієнтів множинної регресії