Судова влада в Україні - Чернишова Н. В

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 1. Поняття судової влади та завдання суду

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 2. Судова система України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 1. Поняття та значення засад (принципів) організації судової влади по здійсненню правосуддя в Україні

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 2. Характеристика основних конституційних засад судочинства

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - ТЕМА 3. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 1. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 2. Місцеві суди

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 3. Апеляційні суди

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 4. Вищі спеціалізовані суди (касаційна інстанція)

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 5. Верховний Суд України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - ТЕМА 4. ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 1. Загальні положення статусу судді

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 2. Професійні судді

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 3. Народні засідателі та присяжні

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 5. Вища рада юстиції України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 6. Державна судова адміністрація

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - ТЕМА 5. СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 1. Загальні засади суддівського самоврядування

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 2. Збори суддів та конференції суддів

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 3. Ради суддів

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 4. Вищі органи суддівського самоврядування: з'їзд суддів України, Рада суддів України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 1. Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 2. Склад Конституційного Суду України та порядок призначення суддів Конституційного Суду України, їх повноваження та гарантії діяльності

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 3. Повноваження Конституційного Суду України та організація його роботи

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 4. Форми звернення до Конституційного Суду України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 5. Провадження у справах в Конституційному Суді України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - 6. Рішення та висновки Конституційного Суду України

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Судова влада в Україні - Чернишова Н. В. - СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ