Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - ВСТУП

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 1. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та громадян. основні загрози національній безпеці України в інформаційній сфері

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 1.1. Інформація, інформаційні відносини, діяльність, ресурси і суверенітет. Інформаційна безпека держави, суспільства та його громадян

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 1.2. Завдання, об'єкти посягань та форми проведення інформаційних війн

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 1.3. Види, методи, сили і засоби спеціальних інформаційних операцій та актів зовнішньої інформаційної агресії

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Сили та засоби проведення СЮ та АЗА

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 1.4. Чинники ескалації загроз і небезпек в інформаційно-ідеологічній сфері: їх джерела та сутність

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 2. Історія та сучасний стан інформаційного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 3. Небезпеки інформаційного простору для особистості

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 4. Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 5. Основні функції суб'єктів системи забезпечення інформаційної безпеки України

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 6. Організаційні особливості розробки і реалізації державної інформаційної політики в умовах інформаційно-психологічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1. Особливості оперативної обстановки у сфері державного управління, інтегрованого в інформаційне суспільство

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.1. Загальна характеристика тенденцій у процесах світової глобалізації і завдання інформаційно-аналітичних і наукових установ держави

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.2. Зміни в масовій та індивідуальній свідомості громадян у ставленні до інформаційно-аналітичного і наукового забезпечення державного управління в умовах глобальної інформатизації

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.3. Інформаційно-психологічне протиборство навколо визначення правового суб'єктивного статусу ТНК у міжнародних відносинах

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.4. Особливості функціональних можливостей використання новітніх інформаційних технологій у процесі державного управління

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.5. Якісні зміни в методиці та змісті інформаційної діяльності державного управління в інформаційному суспільстві

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.6. Принципи політики проведення інформаційно-аналітичними підрозділами органів державного управління у сфері безпеки ЗМІ заходів протидії АЗА і СІО в умовах інформаційно-психологічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.2. Сутність "інформаційно-аналітичного забезпечення" державного управління у сфері безпеки