Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - ВСТУП

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 1. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та громадян. основні загрози національній безпеці України в інформаційній сфері

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 1.1. Інформація, інформаційні відносини, діяльність, ресурси і суверенітет. Інформаційна безпека держави, суспільства та його громадян

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 1.2. Завдання, об'єкти посягань та форми проведення інформаційних війн

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 1.3. Види, методи, сили і засоби спеціальних інформаційних операцій та актів зовнішньої інформаційної агресії

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Сили та засоби проведення СЮ та АЗА

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 1.4. Чинники ескалації загроз і небезпек в інформаційно-ідеологічній сфері: їх джерела та сутність

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 2. Історія та сучасний стан інформаційного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 3. Небезпеки інформаційного простору для особистості

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 4. Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 5. Основні функції суб'єктів системи забезпечення інформаційної безпеки України

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 6. Організаційні особливості розробки і реалізації державної інформаційної політики в умовах інформаційно-психологічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1. Особливості оперативної обстановки у сфері державного управління, інтегрованого в інформаційне суспільство

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.1. Загальна характеристика тенденцій у процесах світової глобалізації і завдання інформаційно-аналітичних і наукових установ держави

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.2. Зміни в масовій та індивідуальній свідомості громадян у ставленні до інформаційно-аналітичного і наукового забезпечення державного управління в умовах глобальної інформатизації

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.3. Інформаційно-психологічне протиборство навколо визначення правового суб'єктивного статусу ТНК у міжнародних відносинах

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.4. Особливості функціональних можливостей використання новітніх інформаційних технологій у процесі державного управління

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.5. Якісні зміни в методиці та змісті інформаційної діяльності державного управління в інформаційному суспільстві

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.1.6. Принципи політики проведення інформаційно-аналітичними підрозділами органів державного управління у сфері безпеки ЗМІ заходів протидії АЗА і СІО в умовах інформаційно-психологічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.2. Сутність "інформаційно-аналітичного забезпечення" державного управління у сфері безпеки

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 6.3. Сутність "державного управління у сфері безпеки" як споживача інформаційно-аналітичного продукту

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 7. Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення заходів протидії спеціальним інформаційним операціям та актам зовнішньої інформаційної агресії

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.1. Визначення поняття "організація інформаційного і аналітико-прогностичного забезпечення"

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.1.1. Організація

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.1.2. Визначення цілі та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення (ІАЗ)

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.1.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення як основа для прийняття рішень у внутрішній та зовнішній політиці щодо протидії АЗА і СІО

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.2. Спільні та відмінні риси операційної роботи в ІАЗ і науково-дослідної діяльності

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.3. Сучасні вимоги до характерних рис організації інформаційно-аналітичного забезпечення як елемента управлінської діяльності

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.4. Принципи організації сучасної інформаційно-аналітичної діяльності

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.5. Особливості процедур та операційних етапів інформаційно-аналітичної роботи, їх цілі, завдання, зміст, кінцевий результат

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.5.1. Інформаційна робота

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.5.2. Аналітична робота

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.6. Основні методичні рекомендації щодо проведення інформаційно-аналітичних і наукових досліджень процесів в умовах інформаційно-психологічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.6.1. "Оперативна обстановка" - основний об'єкт інформаційно-аналітичного дослідження

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.6.2. Методика оцінки і класифікації міждержавних (міжнародних) правовідносин в умовах геостратегічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.6.3. Методика оцінки ворожих і агресивних дій учасників інформаційно-психологічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 7.6.4. Методика оцінки та класифікації джерел АЗА

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 8. Теоретико-правові та оперативно-прикладні аспекти парадигми інформаційного протиборства у ХХІ столітті

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.1. Гносеологічні корені та антологія процесу у формуванні концептуальних основ сучасної парадигми інформаційно-психологічної війни

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.1.1. Оцінка тенденцій в сучасній оперативній обстановці

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.1.2. Сучасна парадигма історичного досвіду в сфері інформаційно-психологічної війни

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.2. Сполучені Штати Америки

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.2.1. Метою інформаційної війни на державному рівні

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.2.2. Військовий рівень реалізації концепції ІВ

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.2.3. Особливості чинників впливу на визначення виконавчих суб'єктів у Інформаційних війнах, їх цілей, завдань та об'єктів враження

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.2.4. Характеристика виконавчих суб'єктів

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.2.5. Концепція "інформаційного стримування"

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.3. Європейський союз: особливості концептуального підходу

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.4. Федеративна Республіка Німеччини

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Фонди політичних партій

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.5. Французька Республіка

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.5.1. Загальна характеристика системи забезпечення національної безпеки

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Інститут вищих досліджень в галузі національної оборони

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.5.2. Характеристика чинників формування концептуального підходу до забезпечення безпеки французького суспільства в інформаційно-психологічній сфері

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.6. Королівство Швеції

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.7. Китайська Народна Республіка

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.7.1. Характерні риси геополітики конфуціанської цивілізації та особливості її впливу на формування оперативної обстановки у сфері інформаційно-психологічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.7.2. Сутність ідеології сучасної стратегії національного розвитку Китаю

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.7.3. Національні інтереси КНР і стратегія національної безпеки

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.7.4. Позиція і практична політика КНР у сфері військової безпеки в Східній Азії

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.7.4. Розвідувальна спільнота Китаю

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.7.5. Організаційно-правові аспекти формування концептуального підходу до безпеки Китаю у сфері сучасного інформаційно-психологічного протиборства

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.8. Республіка Індія

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.9. Ісламська Республіка Пакистан

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - 8.10. Російська Федерація

 • Соціально-правові основи інформаційної безпеки - Петрик В. М. - Розділ 9. Шляхи вдосконалення системи забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері