Основи сучасної політології - Цюрупа М. В

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 1.1. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.1.1. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.1.2. Методологічні засади, категорії та принципи політології

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.1.3. Основні парадигми політичного мислення

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.1.4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 1.2. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин)

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.1. Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.3. Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового Часу

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.5. Політологічні теорії та політичні доктрини ХІХ-ХХ століть

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Розділ другий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 2.3. Політичне буття суспільства

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.3.1. Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив, його структура і зміст

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.3.2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя, способи здійснення влади

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.3.3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 2.4. Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.4.1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.4.2. Типи, види політики та специфіка їх змісту

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 2.5. Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.5.1. Поняття та зміст, рівні та форми політичної свідомості

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.5.2. Політична ідеологія та політична психологія

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.5.3. Основні ідейно-політичні течії сучасності

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.6.1. Смисл системного підходу до політичної системи

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.6.2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.6.3. Типи сучасних політичних систем

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Розділ третій. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.7.1. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.7.2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 3.8. Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.8.1. Зародження та становлення політичних партій

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.8.2. Ознаки, сутність і функції партій в політичній системі

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.8.3. Типологія політичних партій. Типи партійних систем

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.8.4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті країни

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 3.9. Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.9.1. Поняття демократії, її можливості та межі використання

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.9.2. Загрози реальній демократії та її захист

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.9.3. Громадянське суспільство як царина демократії

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.9.4. Громадянське суспільство і правова держава

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 3.10. Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.10.1. Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.10.2. Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства в сучасній політиці

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.10.3. Взаємовідношення понять політичній лідер та керівник

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 3.11. Політологічний аналіз війни та миру, сучасних форм соціального насильства

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.11.1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.11.2. Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.11.3. Мир як соціально-політичний стан суспільства

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 3.12. Політична культура громадян в демократичній державі

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.12.1 Політична культура - ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.12.2. Структура, види, типи, форми прояву політичної культури

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.12.3. Політична культура керівника - системна громадянська якість

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.12.4. Шляхи формування політичної культури громадянина демократичної держави

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 3.13. Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.13.1. Міжнародна політика в структурі відносин держав

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.13.2. Геополітика як галузь сучасного політичного знання

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.13.3. Основні школи і напрямки геополітики

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 3.13.4. Поняття нового світового порядку та місце воєнно-блокової політики в ньому

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - ВИСНОВКИ