Основи сучасної політології - Цюрупа М. В

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 1.1. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.1.1. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.1.2. Методологічні засади, категорії та принципи політології

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.1.3. Основні парадигми політичного мислення

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.1.4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 1.2. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин)

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.1. Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.3. Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового Часу

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 1.2.5. Політологічні теорії та політичні доктрини ХІХ-ХХ століть

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Розділ другий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 2.3. Політичне буття суспільства

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.3.1. Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив, його структура і зміст

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.3.2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя, способи здійснення влади

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - 2.3.3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства

 • Основи сучасної політології - Цюрупа М. В. - Тема 2.4. Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст