Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Частина І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 1.1. Предмет економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Значення вивчення економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зв'язок економічної теорії з іншими дисциплінами

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 1.2. Методологія економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 1.3. Економічні дослідження і політика

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 1.4. Еволюційний розвиток економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Вклад українських учених у розвиток економічної науки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 2.1. Безмежні потреби й обмеженість ресурсів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 2.2. Ефективність економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Закон зростання альтернативної вартості

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Закон спадної віддачі

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 2.3. Перспективи економічного зростання

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 2.4. Основні моделі економічної системи

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Ринкова економіка

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Командно-адміністративна система

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Змішана економіка

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 3. РИНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 3.1. Суть ринку та основні умови його ефективного функціонування

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Суть ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Умови виникнення ефективного функціонування ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 3.2. Принципи чисто ринкової економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Конкуренція як антипод монополії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Свобода ціноутворення

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Самостійність і відповідальність виробника

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Стимулювання передової технології

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Грошові розрахунки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 3.3. Кругопотік ресурсів і продуктів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 4. ТЕОРІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 4.1. Закон попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Таблиця попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Графік попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни у попиті

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 4.2. Закон пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Таблиця пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Графік пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни у пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 4.3. Рівновага попиту і пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни пропозиції і попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 5. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 5.1. Фундаментальні проблеми економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Виробництво і прибуток

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Споживчий попит

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Організація виробництва

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розподіл доходів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Орієнтуюча функція цін

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Конкуренція

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 5.2. Ринкова інфраструктура

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інфраструктура ринку товарів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інфраструктура фінансового ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інфраструктура ринку праці

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інші елементи ринкової інфраструктури

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 5.3. Наслідки дії ринкової системи

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Позитивні та негативні сторони ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Частина II. ТЕОРІЯ МАКРОЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 6. СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 6.1. Сукупний попит

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Визначники сукупного попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 6.2. Сукупна пропозиція

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Крива сукупної пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Визначники сукупної пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 6.3. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни сукупного попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Ефект храповика

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни в сукупній пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 7. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 7.1. Валовий внутрішній продукт

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Особливості та принципи розрахунку ВВП

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Методи розрахунку ВВП

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інші показники національних рахунків

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 7.2. Вплив ціни на валовий національний продукт

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Індекси цін

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інфлювання та дефлювання

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - ВВП та економічний добробут

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 8. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 8.1. Економічні функції держави

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Актуальність проблеми

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Забезпечення правової бази

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Захист конкуренції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Перерозподіл доходів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Побічні наслідки економічної діяльності

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Суспільні блага і послуги

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Стабілізація економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 8.2. Роль податків і державних видатків в економічній політиці держави

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Урядові закупівлі і трансфертні платежі

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Податкова система України

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Податкова політика

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Державні видатки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 9. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 9.1. Суть та основні чинники економічного зростання

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Поняття економічного зростання

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Основні чинники економічного зростання

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Два способи збільшення обсягу продукції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Науково-технічний прогрес і обсяг капіталу

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Якість робочої сили, масштаби виробництва і розподіл ресурсів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Чинники, що важко піддаються кількісній оцінці

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Наслідки економічного зростання

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 9.2. Споживання і нагромадження

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Споживання та заощадження

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Чинники споживання та заощадження, непов'язані з доходом

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інвестиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміщення кривої попиту на інвестиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інвестиції і дохід

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Мінливість інвестицій

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 9.3. Циклічний характер економічного розвитку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Економічний цикл і його фази

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Вплив циклів на різні сектори економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 10. ІНФЛЯЦІЯ І БЕЗРОБІТТЯ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 10.1. Інфляція та її наслідки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Суть і види інфляції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Наслідки інфляції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 10.2. Ринок праці та безробіття

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Суть ринку праці

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Визначення рівня безробіття та зайнятості

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Види безробіття

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Наслідки безробіття

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Причини безробіття

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 11. БАНКИ І КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 11.1. Суть та функції грошей

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Еволюція грошей

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Функції грошей

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Пропозиція грошей

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Попит на гроші

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Ринок грошей

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 11.2. Банківська справа

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Види банків та їх функції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Банківські резерви

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Створення банківських грошей

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Потреба контролю за пропозицією грошей

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 11.3. Кредитно-грошова політика

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Операції на відкритому ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміна резервної норми

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Політика "дешевих" і "дорогих" грошей

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Кредитно-грошова політика України

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Частина III. МІКРОЕКОНОМІКА

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 12. ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 12.1. Еластичність попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Цінова еластичність попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Визначники еластичності попиту за ціною

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інші концепції визначення еластичності попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 12.2. Цінова еластичність пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 12.3. Державне регулювання цін

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Ціни на житло

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Ціни на сільськогосподарську продукцію

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Питання для повторення

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 13. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 13.1. Суть підприємницької діяльності

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Суть та умови розвитку підприємницької діяльності

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Основні види підприємств

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 13.2. Форми організації підприємницької діяльності в країнах з ринковою економікою

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Державний сектор економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 13.3. Становлення нових форм господарювання в Україні

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Виробничий кооператив

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Об'єднання підприємств (організацій)

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 14. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 14.1. Основні види витрат виробництва

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Економічні і бухгалтерські витрати

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Короткостроковий і довгостроковий періоди

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 14.2. Витрати виробництва в короткостроковому періоді

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Короткострокові валові, постійні і змінні витрати

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Криві короткострокових витрат виробництва

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 14.3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Позитивний та негативний ефекти зростання масштабу виробництва

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 15. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ Й ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ РІЗНИХ РИНКОВИХ МОДЕЛЕЙ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 15.1. Чиста конкуренція

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Попит, граничний і валовий дохід

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Максимізація прибутку у короткостроковому періоді

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Максимізація прибутку у довгостроковому періоді

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 15.2. Чиста монополія

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Визначення ціни та обсягу виробництва

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 15.3. Антимонопольна діяльність

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Типи монополій

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Світове антитрестівське законодавство

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Антимонопольне законодавство України

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 15.4. Монополістична конкуренція та олігополія

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Монополістична конкуренція

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Моделі олігополії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Економічна ефективність олігополії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 16. РИНКИ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 16.1. Особливості формування цін на чинники виробництва

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Значення формування цін на ресурси

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Попит на ресурси

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 16.2. Зміни попиту на ресурс

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Еластичність попиту на ресурс

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 16.3. Співвідношення ресурсів і максимізація прибутку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Правило найнижчих витрат

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Максимізація прибутку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 17. ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 17.1. Суть заробітної плати

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Значення заробітної плати

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Загальний рівень заробітної плати

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 17.2. Заробітна плата на конкретних ринках праці

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Конкурентний ринок праці

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Модель монопсонії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Вплив профспілок на ринок праці

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 17.3. Оплата праці в економіці перехідного періоду України

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Тарифна система оплати праці

 • 1 2