Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Частина І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 1.1. Предмет економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Значення вивчення економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зв'язок економічної теорії з іншими дисциплінами

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 1.2. Методологія економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 1.3. Економічні дослідження і політика

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 1.4. Еволюційний розвиток економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Вклад українських учених у розвиток економічної науки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 2.1. Безмежні потреби й обмеженість ресурсів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 2.2. Ефективність економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Закон зростання альтернативної вартості

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Закон спадної віддачі

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 2.3. Перспективи економічного зростання

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 2.4. Основні моделі економічної системи

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Ринкова економіка

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Командно-адміністративна система

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Змішана економіка

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 3. РИНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 3.1. Суть ринку та основні умови його ефективного функціонування

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Суть ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Умови виникнення ефективного функціонування ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 3.2. Принципи чисто ринкової економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Конкуренція як антипод монополії

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Свобода ціноутворення

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Самостійність і відповідальність виробника

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Стимулювання передової технології

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Грошові розрахунки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 3.3. Кругопотік ресурсів і продуктів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 4. ТЕОРІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 4.1. Закон попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Таблиця попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Графік попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни у попиті

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 4.2. Закон пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Таблиця пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Графік пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни у пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 4.3. Рівновага попиту і пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни пропозиції і попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 5. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 5.1. Фундаментальні проблеми економіки

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Виробництво і прибуток

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Споживчий попит

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Організація виробництва

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розподіл доходів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Орієнтуюча функція цін

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Конкуренція

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 5.2. Ринкова інфраструктура

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інфраструктура ринку товарів

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інфраструктура фінансового ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інфраструктура ринку праці

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Інші елементи ринкової інфраструктури

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 5.3. Наслідки дії ринкової системи

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Позитивні та негативні сторони ринку

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Частина II. ТЕОРІЯ МАКРОЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 6. СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 6.1. Сукупний попит

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Визначники сукупного попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 6.2. Сукупна пропозиція

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Крива сукупної пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Визначники сукупної пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 6.3. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни сукупного попиту

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Ефект храповика

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Зміни в сукупній пропозиції

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Розділ 7. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

 • Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - 7.1. Валовий внутрішній продукт

 • 1