Основи економічної теорії - Ажнюк М. О

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.1.Предмет і основні етапи розвитку економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.1.1. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.1.2. Предмет економічної теорії

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.1.3. Функції економічної теорії. Економічна теорія та економічна політика

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.1.4. Методи дослідження економічних процесів і явищ

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.2. Суспільне виробництво: суть, структура, фактори і результати

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.2.1. Потреби як рушійний мотив економічної діяльності

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.2.2. Закон зростання потреб. Зміна структури потреб у сучасних умовах

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.2.3. Виробництво - матеріальна основа задоволення потреб

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.2.4. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.2.5. Ефективність виробництва. Суть та показники

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.2.6. Поділ праці. Суть, рівні і значення

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.3.1. Продуктивні сили суспільства. Показники розвитку продуктивних сил

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.3.2. Роль науково-технічного прогресу в розвитку продуктивних сил

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.3.3. Виробничі відносини. Їх суть, система і структура

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.3.4. Економічна система суспільства, суть і структура. Типи економічних систем

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.4. Власність у системі економічних відносин

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.4.1. Економічний зміст власності. Об'єкти і суб'єкти власності

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.4.2. Основні форми власності

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.4.3. Нові й новітні тенденції в розвитку відносин власності. Розвиток відносин власності в Україні

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.5. Товарне виробництво. Гроші

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.5.1. Товарне виробництво. Умови виникнення, розвиток і форми

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.5.2. Товар і його властивості. Величина вартості товару. Теорії вартості

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.5.3. Виникнення, суть і функції грошей

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.5.4. Еволюція грошей. Товарні, металеві, паперові та банківські гроші

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.5.5. Грошова система. Конвертованість грошей

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 1.5.6. Грошовий обіг та його закони. Грошова реформа в Україні

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - Розділ 2 ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.1. Підприємство і підприємництво

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.1.1. Підприємство - первинна ланка економіки

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.1.2. Класифікація підприємств. Малий бізнес у системі ринкової економіки

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.1.3. Функції підприємства. Організація процесу виробництва

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.1.4. Підприємництво. Суть та види підприємницької діяльності

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.1.5. Форми організації підприємницької діяльності

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.1.6. Функції та умови підприємницької діяльності

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.1.7. Місце домогосподарства в економічній системі суспільства

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.2. Заробітна плата

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.2.1. Суть заробітної плати. Фактори, що визначають ставку заробітної плати

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.2.2. Номінальна і реальна заробітна плата. Основні форми заробітної плати

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.3. Фонди підприємств

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.3.1. Фонди підприємств як економічна категорія. Структура фондів

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.3.2. Основні виробничі фонди. Економічна сутність, зношування, амортизація

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.3.3. Оборотні виробничі фонди. Суть і структура. Кругооборот і оборот фондів

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.4. Витрати виробництва. Валовий продукт, дохід і прибуток

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.4.1. Витрати виробництва, їх суть та види

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.4.2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах. Закон спадної віддачі

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.4.3. Основні фактори зниження витрат виробництва

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.4.4. Валовий продукт, дохід і прибуток

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.5. Кредитна система. Банки

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.5.1. Об'єктивна необхідність, суть і функції кредиту

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.5.2. Форми кредиту. Внутрішній державний борг. Кредитна система

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.5.3. Банки. Види банків. Банківська система України

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.6. Акціонерне товариство й акціонерний капітал

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.6.1. Акціонерне товариство. Види акціонерних товариств

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.6.2. Акції, їх соціально-економічна суть і значення

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 2.6.3. Курс акцій. Дивіденди і їх значення

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - Розділ 3. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.1. Суть ринку. Ринковий механізм регулювання економічних відносин

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.1.1. Суть ринку. Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єкти

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.1.2. Основні умови формування ринку і принципи його функціонування

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.1.3. Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.1.4. Взаємозв'язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносин

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.1.5. Функції ринку. Види ринків

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.2. Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Ринкова ціна

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.2.1. Суть конкуренції. Конкуренція і ринок. Позитивні і негативні наслідки конкуренції

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.2.2. Конкуренція і монополія. Суть монополізму. Типи монополізму

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.2.3. Види конкуренції

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 8.2.4. Суть ціни. Фактори, що її визначають

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 8.2.5. Інфраструктура ринку. Суть і функції

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.3. Аграрні відносини та їх система. Місце аграрних відносин у ринковій економіці

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.3.1. Аграрна сфера виробництва та її особливості

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.3.2. Сутність і особливості аграрних відносин. Власність на землю

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.3.3. Форми господарювання в аграрному секторі економіки

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.3.4. Земельна рента. Абсолютна й диференціальна земельна рента

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.4. Інфляція. Зайнятість населення і безробіття

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.4.1. Інфляція: її суть, види і форми

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.4.2. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Антиінфляційна політика

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.4.3. Безробіття. Суть, основні типи і форми

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.4.4. Шляхи підвищення рівня зайнятості й захисту безробітних

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.5. Державне регулювання ринкових відносин

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.5.1. Негативні наслідки ринкового саморегулювання і необхідність державного втручання в економіку

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.5.2. Суть, цілі і засоби державного регулювання економіки

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.5.3. Планування і програмування в ринковій економіці

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.5.4. Антимонопольна політика держави

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.6. Основні макроекономічні показники. Система національних рахунків

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.6.1. Суспільне відтворення. Суть і основні риси

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.6.2. Валовий національний продукт і його обчислення

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.6.3. Система національних рахунків

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.6.4. Методи обчислення ВВП за витратами і за доходами

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.6.5. Вплив цін на ВВП. Номінальний і реальний ВВП

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.7. Розподіл національного доходу і споживання

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.7.1. Розподільчі відносини і формування доходів населення

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.7.2. Диференціація доходів населення. Чинники, що її зумовлюють. Бідність

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.7.3. Доходи і споживання. Прожитковий мінімум

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.7.4. Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Регулювання доходів державою

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.7.5. Соціальний захист населення в умовах переходу України до ринку

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.8. Економічне зростання і його фактори

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.8.1. Економічне зростання, його показники і значення

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.8.2. Фактори економічного зростання

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.8.3. Інвестиції. Крива попиту на інвестиції та фактори, що її визначають

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.8.4. Циклічність економічного розвитку

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.9. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва. Фінансово-кредитна система

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.9.1. Суть господарського механізму і його основні елементи

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.9.2. Фінанси, їх суть і функції. Структура фінансової системи

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 3.9.3. Державний бюджет. Фіскальна політика і фінансова стратегія

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - Розділ 4 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.1. Світове господарство

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.1.1. Суть і основні етапи розвитку світового господарства

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.1.2. Міжнародний поділ праці і розвиток інтеграційних відносин

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.1.3. Світовий ринок товарів і послуг

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.2. Міжнародні економічні відносини

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.2.1. Міжнародна торгівля

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.2.2. Міжнародний рух капіталу

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.2.3. Міграція робочої сили. Суть, причини і наслідки

 • Основи економічної теорії - Ажнюк М. О. - 4.2.4. Міжнародні валютно-кредитні відносини та їх роль у світових господарських зв'язках