Основи екології - Олійник Я. Б

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 1. Сучасна екологія як система знань про взаємодію природи та суспільства

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.1. Етапи розвитку екології як науки

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.2. Структура сучасної екології

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.2.1. Глобальна екологія та її підрозділи

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Глобальна екологія

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.2.2. Новітні галузі екології

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.3. Об'єкти дослідження, методи й основні завдання екології

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 2. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.1. Загальна характеристика екосистем

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.2. Структура екосистем

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.2.1. Харчові взаємовідносини в екосистемах

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.2.2. Нехарчові взаємовідносини в екосистемах

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.3. Екосистемні рівні організації

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.4. Стабільність та динамічність екосистем

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 3. Екологічні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.1. Основні характеристики екологічних факторів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.2. Класифікація екологічних факторів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.2.1. Абіотичні екологічні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Світло

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Вода

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Температура

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Клімат

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кисень

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Грунти

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Вогонь

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Фізичні бар'єри

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Їжа

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.2.2. Біотичні екологічні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.3. Антропогенні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 4. Біосфера як глобальна екосистема

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.1. Загальна характеристика біосфери

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.2. Основні властивості і глобальні функції живої речовини

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.3. Еволюція сучасної біосфери

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.4. Кругообіги речовини та енергії у біосфері

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.4.1. Великий і малий кругообіги речовин та енергії

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.4.2. Біогеохімічні цикли у біосфері

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кругообіг вуглецю

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кругообіг кисню

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кругообіг азоту

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кругообіг фосфору

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кругообіг сірки

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кругообіг біогенних катіонів - Nа, К, Са, Мg

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.5. Антропогенна трансформація біосфери

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.6. Основні ідеї вчення про ноосферу

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.7. Основні закони біосферного розвитку

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.7.1. Загальні закони екології

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.7.2. Закони екології Коммонера

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 5. Природні ресурси і природно-ресурсний потенціал біосфери

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.1. Загальна характеристика і поділ природних ресурсів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.2. Природно-ресурсний потенціал і природокористування

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.2.1. Природокористування та ресурсні цикли

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.2.2. Поняття екологічного потенціалу

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.3. Мінеральні ресурси

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.3.1. Гірничопромислові ландшафти і рекультивація земель

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.3.2. Відходи як вторинні ресурси

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.4. Земельні ресурси

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.4.1. Грунти та їх значення в агроекосистемах

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.4.2. Основні причини погіршення якості земельних ресурсів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.5. Водні ресурси

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.5.1. Забруднення Світового океану

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.5.2. Водоспоживання та відновлення ресурсів прісної води

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.5.3. Міжнародне співробітництво у галузі охорони водних ресурсів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.6. Ресурси атмосфери

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.6.1. Атмосферне забруднення та його екологічні наслідки

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.6.2. Парниковий ефект і глобальне потепління клімату

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.6.3. Руйнування озонового шару атмосфери

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.6.4. Кислотні опади та їх екологічні наслідки

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.7. Біологічні ресурси

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.7.1. Рослинні ресурси

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.7.2. Тваринні ресурси

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 5.7.3. Заходи з охорони і відтворення біологічних ресурсів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 6. Глобальні екологічні проблеми людства

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.1. Світова енергетична криза та шляхи її подолання

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.2. Шляхи подолання енергетичної кризи

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.2.1. Сонячна енергетика

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.2.2. Вітроенергетика

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.2.3. Біоенергетика

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.2.4. Геотермальна енергетика

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Приповерхнева геотермія

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Глибинна геотермія

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.2.5. Інші види альтернативної енергетики

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Енергія води (гідроенергія)

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Енергія морів і океанів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Воднева енергетика

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.3. Характеристика демографічної ситуації

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 6.4. Шляхи вирішення демографічної проблеми

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Проблеми, пов'язані з демографічною проблемою

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 7. Основи екології людини

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Методи дослідження екології людини

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Зв'язок з іншими науками

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 7.1. Аналіз змін компонентів природного середовища та їх вплив на здоров'я людей

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Забруднення атмосфери і зменшення вмісту кисню у повітрі

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Забруднення водного середовища

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Негативні зміни грунтового і рослинного покриву

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Забруднення природного середовища різноманітними відходами

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Якість товарів народного споживання та продуктів харчування

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 7.2. Основні екологозалежні захворювання людини

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 7.3. Екологічні фактори та їх вплив на здоров'я людини

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 7.3.1. Абіотичні екологічні фактори та їх вплив на здоров'я людини

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Космічні, геліо - та геофізичні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кліматичні і метеорологічні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Хімічні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 7.3.2. Вплив біотичних екологічних факторів на здоров'я людини

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 7.3.3. Вплив антропогенних факторів на людину

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - ПІСЛЯМОВА