Основи екології - Олійник Я. Б

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 1. Сучасна екологія як система знань про взаємодію природи та суспільства

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.1. Етапи розвитку екології як науки

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.2. Структура сучасної екології

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.2.1. Глобальна екологія та її підрозділи

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Глобальна екологія

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.2.2. Новітні галузі екології

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 1.3. Об'єкти дослідження, методи й основні завдання екології

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 2. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.1. Загальна характеристика екосистем

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.2. Структура екосистем

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.2.1. Харчові взаємовідносини в екосистемах

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.2.2. Нехарчові взаємовідносини в екосистемах

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.3. Екосистемні рівні організації

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 2.4. Стабільність та динамічність екосистем

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 3. Екологічні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.1. Основні характеристики екологічних факторів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.2. Класифікація екологічних факторів

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.2.1. Абіотичні екологічні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Світло

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Вода

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Температура

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Клімат

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Кисень

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Грунти

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Вогонь

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Фізичні бар'єри

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Їжа

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.2.2. Біотичні екологічні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 3.3. Антропогенні фактори

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - Розділ 4. Біосфера як глобальна екосистема

 • Основи екології - Олійник Я. Б. - 4.1. Загальна характеристика біосфери