Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - ПЕРЕДМОВА

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 1. Економіко-теоретичні засади міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 1.1. Сутність міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 1.2. Концепції та етапи розвитку міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 1.3. Види сучасної міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 1.4. Методи ведення міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 1.5. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 2. Інституційні засади міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 2.1. Система регулювання міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 2.2. Правове забезпечення міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 2.3. Роль міжнародних організацій при здійсненні міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 2.4. Особливості зовнішньоторговельних контрактів

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 3. Міжнародний рух капіталу

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 3.1. Міжнародний рух капіталу: основні поняття й форми

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 3.2. Теорії міжнародного руху капіталу

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 3.3. Сучасне міжнародне фінансування як основа міжнародного руху капіталу

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 3.4. Інституціональна структура світової фінансової системи

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 4. Прямі й портфельні інвестиції в системі міжнароного інвестування

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 4.1. Основні види зарубіжного інвестування

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 4.2. Ризики міжнародної інвестиційної діяльності та інвестиційний клімат

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 4.3. Прямі інвестиції в системі міжнародного бізнесу

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 4.4. Транснаціональні корпорації як суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 4.5. Міжнародні фінансові ринки. Портфельне інвестування

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 4.6. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 5. Україна на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 5.1. Зовнішня торгівля товарами та послугами

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - 5.2. Міжнародна інвестиційна діяльність України

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - ВИСНОВКИ

 • Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І. І. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК