Менеджмент у галузі охорони здоров'я - Баєва О. В. - Приблизна структура та схема розробки бізнес-плану

Бізнес-план - це письмовий документ, у якому викладена підприємницька ідея, охарактеризовані шляхи її реалізації, дані ринкові, організаційні і фінансові аспекти бізнесу і особливості його управління.

Бізнес-план - це комплексний документ, складання якого обумовлює ряд чинників:

1. Бізнес-план є інструментом для залучення інвестицій.

2. Бізнес-план є основою конструктивних відносин з майбутніми партнерами по бізнесу.

3. Бізнес-план - це один із способів моделювання і конструювання системи управління проектом, що розробляється. С. Ф. Покропивний із співавт. (1999) вважають, що успіх будь-якого підприємницького проекту зумовлюють три чинники: правильне розуміння реальної ситуації в даний, конкретний момент; чітка постановка цілей і якісне планування процесів переходу з одного стану в інший.

4. Наявність якісного бізнес-плану - це можливість визначення потенційних проблем в бізнесі з метою розробки шляхів їх усунення.

Згідно зі статтею 4 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", основними принципами охорони здоров'я в республіці є багатоукладність економіки з багатоканальним фінансуванням, поєднанням державних гарантій з демонополізацією і заохоченням підприємництва і конкуренції. Тому бізнес-план як державної, так і приватної медичної установи повинен бути орієнтований на дві основні функції:

1. Зовнішню - покликану ознайомити потенційних інвесторів із сутністю і основними аспектами реалізації конкретного медичного проекту.

2. Внутрішню - покликану розробити комплексну систему управління реалізацією конкретного медичного проекту, придатну для стратегічного та оперативного управління, що можна використовувати як механізм аналізу, контролю і оцінки діяльності закладу.

Бізнес-план у будь-якій галузі виробництва або обслуговування має свою специфіку. Система охорони здоров'я не є винятком. Тому принципи розробки бізнес-плану припускають необхідність врахування специфіки споживчого попиту, ринку медичних послуг, форм фінансування й оплати. Бізнес-плани в галузі охорони здоров'я можна класифікувати за такими напрямами:

O бізнес-план медичних послуг;

O бізнес-план виробництва лікарських засобів та товарів медичного призначення;

O бізнес-план виробництва медичної техніки;

O маркетингові бізнес-плани реалізації лікарських засобів, товарів медичного призначення, медичної техніки й оптики;

O бізнес-план розробки нових медичних технологій.

Структура бізнес-плану жорстко не регламентується. Основні розділи бізнес-плану, схеми їх опису і складання в Україні та інших країнах особливо не відрізняються.

Приблизна структура та схема розробки бізнес-плану

1. Титульна сторінка бізнес-плану.

2. Резюме.

3. Аналіз стану галузі, до якої відноситься Ваша справа.

4. Суть запропонованого проекту.

5. Виробничий план.

6. План маркетингу.

7. Організаційний план.

8. Юридичний план.

9. Оцінювання ризику та страхування.

10. Фінансовий план.

11. Стратегія фінансування.

12. Додаток.

Зміст розділів бізнес-плану

Титульна сторінка бізнес-плану

На титульній сторінці необхідно подати таку інформацію:

- повну назву та адресу закладу охорони здоров'я;

- ім'я підприємця (головного лікаря) та його телефони;

- суть запропонованого проекту (2-3 речення);

- загальна вартість проекту;

- заяву про те, що зміст проекту не підлягає розповсюдженню.

В тому разі, коли Ви ще не маєте юридичного статусу, Ви подаєте особисті відомості.

Резюме

Резюме складається, як правило, вже після того, як закінчено розробку всього бізнес-плану, але розміщується саме на початку документа. Воно повинно бути дуже стислим (3-4 сторінки) і викладеним так, щоб зацікавити потенційного партнера чи інвестора. Саме ця частина є вирішальною, бо від неї залежить, будуть розглядати Ваш бізнес-план далі тут і поставлять крапку.

Це своєрідна візитка майбутньої справи, тому необхідно чітко та переконливо викласти головні положення проекту, а саме: чим буде займатися підприємство чи організація, скільки коштів треба для його діяльності, який буде попит на його продукцію чи послуги і чому підприємець вважає, що саме його справа матиме успіх.Схожі статті
Менеджмент у галузі охорони здоров'я - Баєва О. В. - Приблизна структура та схема розробки бізнес-плану

Предыдущая | Следующая