Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - ВСТУП

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 1.1. Підприємництво: ретроспектива та економічна інтерпретація

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 1.2. Економічна сутність малого підприємництва

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 1.3. Роль і місце малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 2.1. Аналіз економічного розвитку малого підприємництва

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 2.2. Особливості регіональної структури малого підприємництва

  • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 2.3. Фінансові ресурси малого підприємництва: стан та джерела формування