Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - ВСТУП

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 1.1. Підприємництво: ретроспектива та економічна інтерпретація

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 1.2. Економічна сутність малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 1.3. Роль і місце малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 2.1. Аналіз економічного розвитку малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 2.2. Особливості регіональної структури малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 2.3. Фінансові ресурси малого підприємництва: стан та джерела формування

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 2.4. Проблеми розвитку малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 3.1. Об'єктивна необхідність та суть державної підтримки малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 3.2. Світовий досвід підтримки малого підприємництва: механізми і джерела

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 3.3. Етапи формування державної політики підтримки малого підприємництва в Україні

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 3.4. Правове забезпечення розвитку малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 3.5. Державна фінансова підтримка малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - РОЗДІЛ 4. ІНТЕГРАЦІЙНА ПІДТРИМКА ТА САМООРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 4.1. Основні форми інтеграційної підтримки малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 4.2. Необхідність та форми самоорганізації малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 4.3. Інфраструктура підтримки малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 4.4. Міжнародна фінансова і технічна допомога малому підприємництву України

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 5.1. Проблеми ефективності розвитку малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 5.2. Мале підприємництво як визначальний чинник формування середнього класу в Україні

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 5.3. Соціально-економічні аспекти "тінізації" малого підприємництва

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 5.4. Організаційно-економічний механізм дерегулювання і підтримки малого підприємництва в Україні

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - РОЗДІЛ 6. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСНУВАННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 6.1. Функції та правовий статус підприємця

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 6.2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 6.3. Організація підприємницької діяльності

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - 6.4. Механізм створення власної справи

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - Висновки

 • Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З. С. - Додаток 1. ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА