Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - Розділ 1. Лекційні матеріали

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 1. Французька література

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 1. Антуан де Сент-Екзюпері - письменник, льотчик, філософ. Життєвий шлях письменника (1900-1944)

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 2. Особливості творчого методу письменника

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 2. Екзистенціалізм у французькій літературі. Ж.-П. Сартр, А. Камю

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 1. Екзистенціалізм як напрям філософії та літератури. Його особливості

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 2. Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 3. Вплив екзистенціалістських ідей на творчість А. Камю

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 3. Модерністська проза початку ХХ століття

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 1. Світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 2. Марсель Пруст - представник французької модерністської прози

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 3. Творчий метод письменника

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 4. Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 1. Життєвий і творчий шлях драматурга

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 2. Передумови розвитку, сутність реформи драми та основні принципи "епічного" театру Б. Брехта

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 3. Загальна характеристика творчості письменника

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 5. Тема війни у німецькій літературі ХХ століття. Е. М. Ремарк, Г. Белль

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 1. Загальна характеристика німецької літератури XX століття. Поняття "втрачене покоління"

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 2. Життєвий і творчий шлях Е.-М. Ремарка

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 3. Г. Белль - "совість німецької нації". Тема Другої світової війни у творчості Г. Белля

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - Особливості творчості письменника

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 6. Філософське підгрунтя творчості Томаса Манна

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 1. Томас Манн - майстер інтелектуального роману

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 2. Творчий метод, новаторство письменника

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 7. Австрійська література ХХ століття. Р.-М. Рільке, П. Целан, Ф. Кафка

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 1. Р.-М. Рільке - видатний австрійський поет

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - Особливості творчої манери Е. М. Рільке

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 2. П. Целан. Пошуки нової поетичної мови у творчості поета. "Фуга смерті"

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - 3. Життєвий і творчий шлях Ф. Кафки. Поєднання реальності й міфотворчості у прозі письменника

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - Своєрідність художнього бачення Ф. Кафки

 • Історія зарубіжної літератури XX століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 8. Англійська література