Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1.1. Навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Література XVIII століття

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1.2. Робоча програма

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Мета вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі та роль у підготовці спеціалістів

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Перелік практичних робіт

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1.3. Перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛАРОШФУКО

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛАФОНТЕН

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - РОБЕРТ БЕРНС

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Ф. ШІЛЛЕР

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Й. ГЕТЕ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Розділ 2. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 1. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС XVII СТ. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Літературна боротьба XVII століття

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Ренесансний реалізм у літературі XVII століття

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Бароко, його філософські основи

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 4. Класицизм - провідний напрям літератури XVII ст

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Етапи розвитку класицизму

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 2. ІСПАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. XVII століття - "золотий вік" іспанської літератури

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Лопе де Вега - представник ренесансного реалізму. "Фуенте Овехуна", "Зірка Севільї", "Собака на сіні"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Фуенте Овехуна"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Зірка Севільї"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Собака на сіні"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Тірсо де Моліна. "Дон Жуан"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 4. Творчість Кальдерона - вершина літературного бароко. Драма "Життя - це сон". Художні особливості драматурги П. Кальдерона

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Життя це сон"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 3.ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. П. КОРНЕЛЬ, Ж. РАСІН

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Загальна характеристика французької літератури XVII століття (Н. Буало "Поетичне мистецтво"; афоризми Ларошфуко і Лабрюєля; соціальні байки Лафонтена)

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Особливості байок Лафонтена

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Життєвий і творчий шлях П. Корнеля. Особливості драматургії ("Сід", "Горацій", Драматургічні принципи)

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Сід"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Горацій"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Життєвий шлях і періоди творчості Ж. Расіна. Естетичні погляди драматурга

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Андромаха"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Федра"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Творчий метод Ж. Расіна

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 4. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ Ж. Б. МОЛЬЄРА

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Життєвий шлях Мольєра, витоки його творчості

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Шлях до високої комедії: "Тартюф, або Облудник", "Мізантроп", "Дон Жуан", "Скупий"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Тартюф"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Мізантроп"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Скнара"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Мольєр - реформатор високої комедії

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 5. ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ. ДЖОН МІЛЬТОН

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Д. Мільтон - поет і публіцист

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Поеми "Втрачений рай" і "Повернений рай", їх ідейно-тематичний аналіз

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Трагедія "Самсон-борець"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 6. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА. ТВОРЧІСТЬ Д. ДЕФО, Д. СВІФТА

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, програма просвітників, їх гуманістичні ідеали

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Філософські основи англійського сентименталізму

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Життя і творча особистість Роберта Бернса. Лірика поета

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 4. Д. Дефо - просвітитель XVIII ст. Літературна діяльність

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 5. Літературна І політична діяльність Дж. Свіфта

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Мандри Гуллівера"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 6. Генрі Філдінг. Життя і діяльність. Художній метод

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Історії Тома Джонса, знайди"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Особливості художнього методу Генрі Філдінга

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 7. ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. ВОЛЬТЕР, Д. ДІДРО

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Загальна характеристика літератури Франції XVIII століття

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Життя і літературно-філософська діяльність Вольтера (поетична спадщина, "Орлеанська діва", драматургія, "Магомет", "Заїра";комедії - "Задіг")

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Багатогранність поглядів Д. Дідро, їх відгомін у творчості французького просвітника. Філософські повісті "Небіж Рамо", "Жак-фаталіст"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Небіж Рамо"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Черниця"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Особливості Індивідуального стилю Дідро

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 8. ДІЯЛЬНІСТЬ Ж.-Ж. РУССО І П. БОМАРШЕ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Соціально-філософська концепція Ж.-Ж. Руссо

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. "Нова Елоїза" - роман про чисте почуття, свободу особистих взаємин

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Внесок П. Бомарше в розвиток французької драматургії

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 4. Маркіз де Сад - французький письменник, філософ, політичний діяч

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 9. ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ "БУРІ І НАТИСКУ". Г. Е. ЛЕССІНГ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Антифеодальний виступ штюрмерів. Творчість поетів "Бурі і натиску"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Гердер та ідея народності. Характеристика творчості

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Життя і творчість Лессінга. Естетичні праці

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Естетика театру Лессінга

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Соціально-моральні проблеми філософської трагедії "Натан Мудрий"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 10.ТВОРЧІСТЬ Ф. ШІЛЛЕРА

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Життєвий і творчий шлях Ф. Шіллера

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Внесок письменника у розвиток жанру балади

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Драматургія німецького просвітника "Підступність і кохання", "Вільгельм Телль"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 11. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ Й.-В. ГЕТЕ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Сторінками біографи та творчого шляху Й.-В. Гете. Лірика Гете

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Діяльність Гете у державному апараті Веймара

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Гете - мандрівник

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Гете і театр

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Гете - учений

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Гете - видатний поет-лірик світової літератури

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Витоки творчості. Автобіографічний зміст роману "Страждання молодого Вертера"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - "Страждання молодого Вертера"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Особливості балад Й.-В. Гете. "Вільшаний король", "Рибалка"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Драматургія Гeтe. Прозові п'єси

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЛЕКЦІЯ 12. ІТАЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. К. ГОЛЬДОНІ І К. ГОЦЦІ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 1. Загальна характеристика італійської літератури XVIII ст

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 2. Життя і творчість К. Гольдоні. Погляди драматурга на театр "Дель Арте"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - 3. Жанр казки - ф'яби у творчості К. Гоцці

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - Розділ 3. ПРАКТИЧНИЙ КУРС

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № 1. ВИСМІЮВАННЯ ПИХИ, МАРНОСЛАВСТВА ТА БЕЗПІДСТАВНИХ ПРЕТЕНЗІЙ НА АРИСТОКРАТИЗМ У КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА "МІЩАНИН - ШЛЯХТИЧ"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № 2. ДАНІЕЛЬ ДЕФО "РОБІНЗОН КРУЗО". УСЛАВЛЕННЯ ЕНЕРГІЇ І ЗАПОВЗЯТЛИВОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЧУЖОГО ЕКЗОТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № З. САТИРИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ ДЖОНАТАНА СВІФТА "МАНДРИ ГУЛЛІВЕРА"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № 4. ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛЕМІКИ МІЖ ФІЛОСОФСЬКИМИ КОНЦЕПЦІЯМИ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА У ПОВІСТЯХ ВОЛЬТЕРА "КАНДІД, АБО ОПТИМІЗМ" ТА "ПРОСТОДУШНИЙ"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № 5. ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ "ПРИРОДНОЇ ЛЮДИНИ" У ПОВІСТІ ВОЛЬТЕРА "ПРОСТОДУШНИЙ"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № 7. СУМНА ІСТОРІЯ ЖИТТЄВИХ ПРИГОД ФІГАРО У КОМЕДІЇ БОМАРШЕ "СЕВІЛЬСЬКИЙ ЦИРЮЛЬНИК"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № 8. "ЕМІЛІЯ ГАЛОТТІ" Г. Е. ЛЕССІНГА - ПРОТЕСТ ПРОТИ НАСИЛЛЯ ЛЮДИНИ НАД ЛЮДИНОЮ, ПРОТИ ТИРАНІЇ ЖОРСТОКИХ КНЯЗІВ

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № 9. НЕНАВИСТЬ ДО ДЕСПОТИЗМУ І ПРИСТРАСНЕ ПРАГНЕННЯ ЗМІНИТИ СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК У ДРАМІ Ф. ШІЛЛЕРА "РОЗБІЙНИКИ"

 • Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття - Давиденко Г. Й. - ЗАНЯТТЯ № 10. ПОШУКИ СЕНСУ ЖИТТЯ У ТРАГЕДІЇ Й. В. ГЕТЕ "ФАУСТ"