Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 8.4.4. Внутрішня і зовнішня торгівля

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 8.4.5. Фінансово-грошові системи на території України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 8.5. Поширення ідей економічного лібералізму в суспільній економічній думці. Розвиток класичної політичної економії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Політична економія в Україні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 9. Господарство провідних суспільств європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX - на початку XX ст. Розвиток економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.1. Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської цивілізації. Перша хвиля глобалізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.2. Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.2.1. Теоретико-методологічні засади маржиналізму і неокласичної економічної теорії. Попередники маржиналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.2.2. Австрійська школа. Теорія граничної корисності

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.2.3. Математична школа в економічній теорії. Теорії часткової та загальної рівноваги

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.3. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласики

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розвиток сфери послуг

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Роль економіки Великої Британії у світовому господарстві

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Основні теоретичні положення вчення А. Маршалла

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Теорія ціни

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Місце А. Маршалла в історії економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.4. Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. Американська школа неокласики

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Темпи розвитку і структура економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Зміни у формах власності та організації виробництва

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розвиток аграрної економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.5. Індустріальний розвиток Німеччини. Розвиток історичної школи. Соціальний напрям політичної економії як передумова появи інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розвиток сільського господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Економічна політика держави

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Капіталізм як економічна система

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Капіталізм як форма цивілізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.6. Економічний розвиток Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Сільське господарство Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Причини повільного промислового розвитку Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 10 Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX - початок XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1. Утвердження ринкових форм господарства в Україні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.1. Загальна характеристика індустріального розвитку економіки України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.2. Розвиток промисловості у Східній та Західній Україні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.3. Аграрні відносини та стан сільського господарства. Столипінська аграрна реформа, її здійснення в Україні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.4. Внутрішня торгівля в системі ринкових відносин. Зовнішньоекономічні зв'язки українських земель

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.5. Фінансова та банківсько-грошова системи на території України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2. Основні напрями економічної думки в Україні. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2.1. Вітчизняні класифікації економічної теорії та економічної науки. Питання предмета, методології та кризи політичної економії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2.2. Розвиток ідей маржиналізму в дослідженнях українських економістів

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2.3. Дослідження проблем становлення й розвитку ринкового господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2.4. Аграрні проблеми та ідеї кооперації в українській економічній думці

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Частина III. РОЗВИТОК І ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у XX-XXI ст. ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Розділ 1. РИНКОВІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у першій половині XX ст. (1914-1940-роки)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.1. Економічні наслідки Першої світової війни. Дезінтеграція міжнародної економіки. Посилення автаркічних процесів

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.2. Уповільнення економічного розвитку провідних індустріальних країн Європи та США в 1918-1928 рр

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.3. Світова економічна криза (1929-1933). Становлення різних систем макроекономічного регулювання

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Зміст антикризових заходів полягав у

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Розвиток економіки Великої Британії у другій половині 1930-х років

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Економіка Франції в 1930-х роках та економічна політика уряду Народного фронту

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Основні напрями економічної політики

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.4. Розвиток неокласики. Теорії ринку недосконалої конкуренції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія недосконалої конкуренції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія монополістичної конкуренції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.5. Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж. М. Кейнса

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Кейнсіанська революція

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Предмет економічної теорії Дж. М. Кейнса

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Основні теоретичні положення вчення Дж. М. Кейнса

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія доходу, заощаджень та інвестицій

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Економічна програма Дж. М. Кейнса

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.6. Зародження інституціонального напряму економічної думки як обгрунтування соціального контролю суспільства над економікою

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Соціально-психологічний інституціоналізм Торстейна Веблена (1857-1929)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Соціально-правовий інституціоналізм Джона Роджера Коммонса (1862-1945)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Кон'юнктурно-статистичний (емпірично-прогностичний) інституціоналізм Веслі Клера Мітчелла (1874-1948)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Особливості англійського інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.7. Інституціоналізм 1920-1940-х років. Еволюційна теорія Й. Шумпетера. Виникнення соціологічної школи інституціоналізму

 • 1