Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 8.4.4. Внутрішня і зовнішня торгівля

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 8.4.5. Фінансово-грошові системи на території України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 8.5. Поширення ідей економічного лібералізму в суспільній економічній думці. Розвиток класичної політичної економії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Політична економія в Україні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 9. Господарство провідних суспільств європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX - на початку XX ст. Розвиток економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.1. Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської цивілізації. Перша хвиля глобалізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.2. Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.2.1. Теоретико-методологічні засади маржиналізму і неокласичної економічної теорії. Попередники маржиналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.2.2. Австрійська школа. Теорія граничної корисності

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.2.3. Математична школа в економічній теорії. Теорії часткової та загальної рівноваги

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.3. Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласики

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розвиток сфери послуг

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Роль економіки Великої Британії у світовому господарстві

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Основні теоретичні положення вчення А. Маршалла

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Теорія ціни

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Місце А. Маршалла в історії економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.4. Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. Американська школа неокласики

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Темпи розвитку і структура економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Зміни у формах власності та організації виробництва

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розвиток аграрної економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.5. Індустріальний розвиток Німеччини. Розвиток історичної школи. Соціальний напрям політичної економії як передумова появи інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розвиток сільського господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Економічна політика держави

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Капіталізм як економічна система

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Капіталізм як форма цивілізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 9.6. Економічний розвиток Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Сільське господарство Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Причини повільного промислового розвитку Франції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 10 Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX - початок XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1. Утвердження ринкових форм господарства в Україні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.1. Загальна характеристика індустріального розвитку економіки України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.2. Розвиток промисловості у Східній та Західній Україні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.3. Аграрні відносини та стан сільського господарства. Столипінська аграрна реформа, її здійснення в Україні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.4. Внутрішня торгівля в системі ринкових відносин. Зовнішньоекономічні зв'язки українських земель

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.1.5. Фінансова та банківсько-грошова системи на території України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2. Основні напрями економічної думки в Україні. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2.1. Вітчизняні класифікації економічної теорії та економічної науки. Питання предмета, методології та кризи політичної економії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2.2. Розвиток ідей маржиналізму в дослідженнях українських економістів

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2.3. Дослідження проблем становлення й розвитку ринкового господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 10.2.4. Аграрні проблеми та ідеї кооперації в українській економічній думці

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Частина III. РОЗВИТОК І ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у XX-XXI ст. ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Розділ 1. РИНКОВІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ у першій половині XX ст. (1914-1940-роки)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.1. Економічні наслідки Першої світової війни. Дезінтеграція міжнародної економіки. Посилення автаркічних процесів

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.2. Уповільнення економічного розвитку провідних індустріальних країн Європи та США в 1918-1928 рр

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.3. Світова економічна криза (1929-1933). Становлення різних систем макроекономічного регулювання

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Зміст антикризових заходів полягав у

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Розвиток економіки Великої Британії у другій половині 1930-х років

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Економіка Франції в 1930-х роках та економічна політика уряду Народного фронту

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Основні напрями економічної політики

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.4. Розвиток неокласики. Теорії ринку недосконалої конкуренції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія недосконалої конкуренції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія монополістичної конкуренції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.5. Виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж. М. Кейнса

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Кейнсіанська революція

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Предмет економічної теорії Дж. М. Кейнса

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Основні теоретичні положення вчення Дж. М. Кейнса

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія доходу, заощаджень та інвестицій

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Економічна програма Дж. М. Кейнса

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.6. Зародження інституціонального напряму економічної думки як обгрунтування соціального контролю суспільства над економікою

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Соціально-психологічний інституціоналізм Торстейна Веблена (1857-1929)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Соціально-правовий інституціоналізм Джона Роджера Коммонса (1862-1945)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Кон'юнктурно-статистичний (емпірично-прогностичний) інституціоналізм Веслі Клера Мітчелла (1874-1948)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Особливості англійського інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.7. Інституціоналізм 1920-1940-х років. Еволюційна теорія Й. Шумпетера. Виникнення соціологічної школи інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Еволюція американського інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Методологія та історія економічного аналізу

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія динамічного розвитку економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія ефективної конкуренції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Теорія циклічності

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Концепція суспільного розвитку

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Соціологічна школа інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.8. Виникнення, сутність, методологічні засади та школи неолібералізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Німецька школа неолібералізму, або ордолібералізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Фрайбурзька школа

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 1.9. Економічний розвиток європейських країн і США в період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Економіка США у роки Другої світової війни та відбудова господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Наслідки Другої світової війни для економіки Великої Британії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Економіка Франції у період Другої світової війни та перші післявоєнні роки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Економіка Німеччини в роки Другої світової війни

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Розділ 2. ЕВОЛЮЦІЯ РИНКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ у 50-80-х роках XX ст

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.1. Системоутворювальні фактори розвитку світової системи господарства та їх вплив на національні економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.1.1. Загальні тенденції розвитку господарства та економічної думки суспільств Європейської цивілізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.1.2. Трансформація та стабілізація фінансово-торговельної системи

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.1.3. Інтернаціоналізація виробництва та інтеграція господарських систем. Дослідження проблем економічної інтеграції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.1.4. Вплив НТР на розвиток світового господарства та національні економіки. Інституціональні соціально-індустріальні технократичні теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.1.5. Корпоратизація і транснаціоналізація економіки, їх висвітлення в економічній думці

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.2. Економічна політика зростання. Теорії економічного зростання

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.2.1. Економічне зростання індустріальних ринкових систем країн Європейської цивілізації в 1950-1960-х роках

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.2.2. Теорії економічного зростання як особливий напрям економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.2.3. Посткейнсіанство: витоки, методологія та зміст

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.3. Особливості змішаних економічних систем індустріально розвинених країн світу. Теорії трансформації ринкової економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.3.1. Формування та сутність змішаної ринкової економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.3.2. Теорії системної трансформації капіталізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.3.3. Неоліберальні теорії модифікації ринкової економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.3.4. Особливості змішаних економічних систем провідних країн світу

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.4. Економічний розвиток у 1970 - середині 1980-х років. Антикризова політика в реформуванні господарств країн Західної Європи. Актуалізація неокласики

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.4.1. Основні проблеми економічного розвитку 1970-1980-х років

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.4.2. Новий етап розвитку неокласичної економічної теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2.4.3. Реформи державного регулювання. Рейганоміка. Тетчеризм

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Розділ 3. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ (1914-1991 рр.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.1. Господарство України у міжвоєнний період в умовах ринкової економіки (1914-1939 рр.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.1.1. Вплив Першої світової війни на економіку України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.1.2. Економічні програми національних урядів України (Центральної ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР), їх реалізація в 1917-1921 рр

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.1.3. Економічний розвиток західноукраїнських земель в 1920-1930-х роках. Економічна думка українських суспільних діячів

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.2. Розвиток радянської соціалістичної економіки в Україні та його відображення в економічній думці

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.2.1. Становлення радянської системи господарювання (грудень 1917 - березень 1921 р.). Зміст політики воєнного комунізму та її реалізація в Україні (1919-1921 рр.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.2.2. Причини запровадження та зміст нової економічної політики, її реалізація в Україні (1921-1928). Початок соціалістичної індустріалізації народного господарства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.2.4. Погляди економістів України на проблеми соціалістичних перетворень

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.2.5. Розвиток радянської соціалістичної економіки (1938-1965 рр.) та його відображення в економічній думці цього періоду

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.2.6. Розвиток національної економіки в 1971-1985 рр

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.3. Спроби реформування соціалістичної економіки в 1985-1991 рр

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.4. Україна в народногосподарському комплексі СРСР

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Розділ 4. ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (90-ті роки XX - початок XXI ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.1. Глобалізація та інформаційне суспільство

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.1.1. Глобалізація як панівна тенденція сучасного періоду розвитку економіки та суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.1.2. Актуальні глобальні проблеми сучасності

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.1.3. Основні теоретичні напрями дослідження глобалізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.1.4. Науково-технічна революція кінця XX - початку XXI ст. та її вплив на світове й національні господарства. Інформаційне суспільство й нова економіка

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.1.5. Загальні тенденції розвитку сервісно-інформаційної економіки у країнах Європейської цивілізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.2. Сучасні економічні теорії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.2.1. Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки (80-ті роки XX - початок XXI ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.2.2. Теорії постіндустріалізму. Економічні погляди М. Кастельса як провідного теоретика інформаційної ери

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.2.3. Нове (новітнє) кейнсіанство

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.2.4. Еволюція моделей економічного зростання у 90-х роках XX - на початку XXI ст

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.3. Сучасний інституціоналізм та зростання його значення під впливом змін у господарській практиці

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.3.1. Характеристика сучасного інституціоналізму: методологічні особливості та структура

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 4.3.2. Основні теорії сучасного інституціоналізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Розділ 5. ЕКОНОМІКА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 5.1. Формування основ національної системи господарства (1991-1999 рр.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 5.2. Стабілізація ринкової трансформації економіки України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 2000-2004pp. - етап стабілізації та економічного зростання

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Структурні зрушення в національному господарстві впродовж 1990-2004 рр

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - У 2005 р. розпочався п'ятий етап економічного реформування

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Шостий етап розпочався на початку 2008 р. і триває до нині

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - Україна у світовій економічній кризі

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 5.3. Місце та перспективи України у світовій економіці

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В. - 3.2.3. Соціалістична індустріалізація господарства в 1928-1937 рр. в умовах становлення командно-адміністративної системи. Побудова соціалістичної економіки. Погляди економістів України на проблеми соціалістичних перетворень

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 1.1. Предмет і методологія історії економіки та економічної думки, її місце в системі економічних наук. Економічний мейнстрим

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Методологія історії економіки та економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 1.2. Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Основні етапи розвитку історії економіки як науки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 1.3. Проблеми періодизації історії економіки та економічної думки. Цивілізаційна парадигма суспільного розвитку

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 1.4. Мета і завдання навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки"

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Частина І. Господарство первісних суспільств. Господарство та економічна думка суспільств доіндустріальних ранніх і традиційних цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 2. Природа та еволюція господарства общинного суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 2.1. Господарство та господарська діяльність у первіснообщинному суспільстві. Первісні основи цивілізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 2.2. Господарство первісних суспільств в історії України

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 3.1. Становлення господарської сфери суспільств ранніх цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 3.2. Господарський розвиток та економічна думка в Месопотамії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 3.3. Господарський розвиток Стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 3.4. Суспільство Крито-Мікенської цивілізації та особливості його господарського розвитку

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 3.5. Розвиток господарства на території України у добу бронзи та раннього заліза

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 4. Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізацій у VIII ст. до н. е.- V ст. н. е. становлення суспільств східної та західної цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 4.1. "Осьовий час" і формування сучасних цивілізацій

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 4.2. Східна цивілізація та її характеристика в "осьовий час"

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 4.3. Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 4.3.1. Господарство та економічна думка Стародавньої Греції

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 4.3.2. Господарство та економічна думка Стародавнього Риму. Криза античної економічної системи

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 4.4. Розвиток господарства на території України в "осьовий час". Господарство давніх слов'ян

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 5. Господарство та економічна думка суспільств середньовічної Європи (кінець V-XV ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.1. Загальна характеристика економічного розвитку та економічної думки цивілізацій середньовіччя

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Мусульманська цивілізація

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Західнохристиянська цивілізація

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Візантійсько-Східнохристиянська цивілізація

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.2. Господарство та економічна думка держав Західноєвропейської цивілізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.2.1. Періодизація, типологізація та загальні риси феодальної системи господарства. Економічні ідеї західноєвропейських мислителів

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.2.2. Еволюція аграрної економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.2.3. Міста, ремесло і торгівля в господарській системі феодального суспільства

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.3. Розвиток феодальної системи господарства на українських землях (VI-XV ст.). Пам'ятки економічної думки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.3.1. Економічний розвиток східнослов'янських племен (VІ - ІХ ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.3.2. Господарство Київської Русі (IX - середина XII ст.). Пам'ятки економічної думки. "Руська правда"

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.3.3. Економічний розвиток українських земель в умовах феодальної роздробленості (середина XII - перша половина XIV ст.). Господарство Галицько-Волинської держави

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 5.3.4. Господарський розвиток українських земель під владою Польщі та Литви, його відображення в документальних джерелах

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Частина II. Становлення та розвиток ринкового індустріального господарства в суспільствах європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці (XVI - початок XX ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 6. Господарство та економічна думка у країнах європейської цивілізації (XVI - середина XVIII ст.)

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.1. Формування Новоєвропейсько-північноатлантичної (Європейської) цивілізації. Вплив цивілізаційних факторів на господарство країн Європейської цивілізації

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Політичні чинники

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Духовно-культурні чинники

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Соціально-економічні чинники

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.2. Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації. Розвиток меркантилістської доктрини

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Меркантилізм, теоретико-методологічні характеристики

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Меркантилізм як економічна політика

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.3. Особливості первісного нагромадження капіталу та меркантилізму в провідних країнах Західної Європи і США

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.4. Становлення класичної політичної економії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.4.1. Ідейно-теоретичні та методологічні засади класичної політичної економії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.4.2. Зародження класичної політичної економії у працях В. Петті та П. Буагільбера

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.4.3. Економічна школа фізіократів. Ф. Кене, А. Тюрго

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.4.4. Економічне вчення Адама Сміта

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 6.5. Виникнення соціалістичних ідей. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - Розділ 7. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах європейської цивілізації (кінець XVIII - середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 7.1. Утвердження ринкового господарства. Еволюція класичної політичної економії

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 7.2. Особливості розвитку ринкового господарства у провідних країнах Європейської цивілізації та його висвітлення в економічній думці

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 7.2.1. Економічний розвиток Великої Британії. Дослідження ринкового господарства у працях Д. Рікардо, Т. Мальтуса, Н. Сеніора, Дж. С. Мілля

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 7.2.2. Економічний розвиток Франції. Особливості аналізу ринкового господарства у працях Ж. Б. Сея, К. Ф. Бастіа, С. Сісмонді

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 7.2.3. Розвиток господарства Німеччини. Виникнення національної політичної економії. Розвиток "старої" історичної школи

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 7.2.4. Економічний розвиток США. Значення ліберальної теорії Г. Ч. Кері для становлення капіталістичних відносин у країні

 • Історія економіки та економічної думки - Козюк В. В - 7.3. Розвиток соціалістичних економічних ідей

 • 1 2