Стратегічне управління - Міщенко А. П

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - ВСТУП

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 1. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ: ВИЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ, МОДЕЛІ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1. Стратегія фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.1. Фірма як суб'єкт ринку

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.2. Стратегія фірми: поняття, типи, особливості розробки

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.3. Ієрархічна структура стратегій

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.4. Характеристика розробок десяти шкіл стратегій

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.1.5. Поняття стратегічної бізнес-одиниці

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.2. Стратегічне управління фірмою

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.2.1. Еволюція систем управління на рівні фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.2.2. Сутність стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 1.2.3. Модель стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 2. СТРАТЕПЧНИЙ АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ І МОНІТОРИНГ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.1. Зовнішнє середовище фірми. Аналіз моделей

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.2. Призначення, зміст і методичні особливості аналізу зовнішнього середовища

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.3. Аналіз макросередовища

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.3.1. PEST-аналіз

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4. Аналіз мікросередовища

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.1. Аналіз загальної ситуації в галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.1.1. Поняття і логіка галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.1.2. Визначення основних економічних показників галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2. Аналіз конкурентів

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.1. Модель п'яти сил конкуренції М. Портера

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.2. Аналіз рушійних сил галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.3. Оцінка конкурентної позиції фірм-суперників

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.4. Аналіз поведінки фірм-конкурентів

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.5. Визначення галузевих ключових факторів успіху

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.2.6. Оцінка привабливості і перспектив розвитку галузі

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.3. Аналіз споживачів

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.4.4. Вивчення постачальників фірми-виробника

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.5. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на фірму

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.6. Система відстеження стану зовнішнього середовища

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 2.7. Застосування техніки сценаріїв у системі стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Конкретна ситуація: "Народний комп'ютер "Амата"

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 3. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 3.1. Внутрішнє середовище фірми та особливості його аналізу

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 3.2. SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 3.3. Аналіз конкурентоспроможності цін і витрат фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 3.4. Визначення конкурентної позиції фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 3.5. Оцінка конкурентоспроможності фірми на основі методу бенчмаркінгу

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 3.6. Діагностика проблем фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Конкретна ситуація: діагностика проблем моторного заводу

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 4. МІНІ-СТРАТЕГІЯ ФІРМИ: БАЧЕННЯ, МІСІЯ, ЦІЛІ, СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 4.1. Бачення - найважливіший орієнтир системи стратегічного управління

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 4.2. Місія фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 4.3. Цілі фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 4.4. Стратегічні цільові пріоритети фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Конкретна ситуація: "Корпорація "Мільга"

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 5. АНАЛІЗ ПОРТФЕЛЯ БІЗНЕСІВ ФІРМИ (ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 5.1. Призначення й етапи портфельного аналізу

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 5.2. Матриця "темпи зростання ринку - частка на ринку" (модель ВСЄ)

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 5.3. Матриця "привабливість ринку (галузі) - конкурентоспроможність компанії" (модель GE / McKinsey)

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 5.4. Модель Shell/DPM

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 5.5. Модель Хофера-Шендела

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 5.6. Модель ADL/LC

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 5.7. Матриця "товар - ринок"

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 5.8. Модель стратегічного аналізу (база даних PIMS)

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Практичні завдання

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 6. ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФІРМИ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.1. Підходи до розробки стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.2. Основні елементи, що формують корпоративну стратегію

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.3. Типові стратеги

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.4. Розробка стратегії корпорації

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.4.1. Аналіз поточної (реалізованої) стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.4.2. Вибір стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.4.3. Оцінка стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.5. Ділова стратегія фірми

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.5.1. Стратегія лідерства за витратами

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.5.2. Стратегія диференціації

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.5.3. Стратегія оптимальних витрат

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.5.4. Сфокусовані стратегії низьких витрат

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.6. Функціональна стратегія

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.6.1. Продуктово-маркетингова стратегія

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.6.2. Виробнича стратегія

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.6.3. Стратегія управління персоналом

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.6.4. Фінансова стратегія

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.7. Операційна стратегія

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 6.8. Постановка завдань

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Конкретна ситуація: ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 7. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.1. Завдання етапу реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.2. Система планів розвитку організації

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.3. Зв'язок стратегічних ресурсів зі стратегією

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.4. Управління за цілями

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.5. Створення організаційної структури, що сприяє успішній реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.5.1. Приведення організаційної структури у відповідність зі стратегією

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.5.2. Характеристика організаційних структур управління

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.5.3. Сучасні способи побудови організацій

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.6. Проведення стратегічних змін

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.7. Важливі управлінські складові, що впливають на процес здійснення стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.7.1. Розробка додаткових планів і конкретних орієнтирів, спрямованих на реалізацію стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.7.2. Пошук кращих методів здійснення стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 7.7.3. Розробка систем мотивацій винагороди, пов'язаних з реалізацією стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Конкретна ситуація: ВАТ "Силікатний завод"

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Питання до ситуації

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Розділ 8. ЛІДЕРСТВО (КЕРІВНИЦТВО) - НАЙВАЖЛИВІША УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 8.1. Керівництво процесом реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 8.2. Створення організаційної культури, що сприяє успішній реалізації стратегії

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - 8.3. Формування управлінської команди

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Контрольні питання

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Питання для обговорення

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Конкретна ситуація: "Управлінська команда в компанії"

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Конкретна ситуація: "Зберегти те, що є"

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - Питання до конкретної ситуації

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - ЗАКІНЧЕННЯ

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - СЛОВНИК

 • Стратегічне управління - Міщенко А. П. - ЛІТЕРАТУРА