Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - ПЕРЕДМОВА

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 1.1. Визначення та принципи маркетингу

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 1.2. Становлення та розвиток маркетингу туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 1.3. Сфера дослідження маркетингу послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 1.4. Функції маркетингу туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 1.5. Концепція маркетингу послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 2.1. Суть і завдання маркетингових досліджень

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 2.2. Проблематика маркетингових досліджень

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 2.3. Інформаційні джерела даних маркетингових досліджень

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 2.3.1. Дослідження первинної інформації

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Вибір теми дослідження

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Панельні (дискусійні) дослідження

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Тест кон'юнктури

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 2.3.2. Дослідження вторинної інформації

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 2.4. Побудова програми маркетингових досліджень

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 3. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 3.1. Поняття туристичного ринку

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 3.2. Ознаки туристичного продукту

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 3.3. Особливості туристичного попиту

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 3.4. Особливості туристичної пропозиції

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 3.5. Умови виходу на туристичний ринок

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 4. СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 4.1. Суть і передумови сегментації ринку туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 4.2. Критерії сегментації туристичного ринку

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 4.3. Маркетингова оцінка сегментів ринку

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 4.4. Вибір цільових ринків

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 4.5. Позиціювання продукту у вибраних сегментах ринку

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 5.1. Поняття й етапи маркетингового управління

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 5.2. Аналіз стану підприємства

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 5.3. Аналіз ринкових можливостей і загроз

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 5.4. Призначення і цілі підприємства

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 5.5. Знаряддя реалізації маркетингових планів

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 6. ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 6.1. Поняття туристичного продукту

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 6.2. Структура туристичного продукту

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 6.3. Політика продукту

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 6.4. Цикл життя туристичного продукту

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 6.5. Якість туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 7. ПОЛІТИКА ЦІН У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 7.1. Суть і види цін у туризмі

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 7.2. Ціна як складова маркетингового комплексу

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 7.3. Структура ціни на туристичний продукт

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 7.4. Формули калькуляції цін

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 7.5. Види цін

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 7.6. Вплив циклу життя продукту на рівень цін

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 7.7. Цінові стратегії у туризмі

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 8. ДИСТРИБУЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 8.1. Поняття дистрибуції туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 8.2. Вибір каналу дистрибуції у сфері туризму

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 8.3. Типологія каналів дистрибуції

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 8.3.1. Пряма система дистрибуції

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 8.3.2. Системи непрямої дистрибуції

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 8.4. Спеціалізація посередників і форми вертикальної інтеграції в каналах дистрибуції

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 8.5. Сучасні канали дистрибуції туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 9. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 9.1. Поняття, роль і структура популяризації

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 9.2. Бюджет популяризації

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 9.3. Реклама туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 9.3.1. Поняття і роль реклами

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 9.3.2. Зміст реклами

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 9.3.3. Критерії вибору носіїв реклами

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 9.4. Туристична пропаганда й активізація продажу

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 9.5. Персональний продаж

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 10. ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 10.1. Роль персоналу у сфері надання туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 10.2. Місце працівника у маркетингових цілях туристичного підприємства

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 10.3. Вплив корпоративної культури на якість туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 10.4. Інструменти кадрової політики у сфері туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Розділ 11. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 11.1. Поняття маркетингової стратегії

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 11.2. Основні види маркетингових стратегій у туризмі

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 11.3. Побудова стратегії підприємства відповідно до дій конкурентів

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 11.4. Оперативне планування у сфері маркетингу туристичних послуг

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - 11.5. Контроль маркетингової діяльності

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - Питання для самоконтролю

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 • Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н. Є. - КОРОТКИЙ СЛОВНИК МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ