Експериментальна психологія - Максименко С. Д

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - ЧАСТИНА І. КОНЦЕПТУАЛЬНА БАЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У ЗАГАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.1. Джерела наукового знання

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.2. Експериментування як метод емпіричних досліджень

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.3. Мова науки

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.4. Операційні дефініції і наукові закони

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.5. Теорії. Компоненти теоретичного знання

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.6. Теорія вищого рівня Халла-Спенса

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.7. Процедура наукового дослідження. Типи досліджень

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 1.8. Принципи експериментально дослідження психіки

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДУ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 2.1. Дескриптивна, кореляційна та маніпулятивна дослідницькі стратегії

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Дескриптивна стратегія

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Приховане спостереження

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Кореляційна стратегія

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Маніпулятивна стратегія

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 2.2. Передумови становлення й розвиток експериментального методу в психологічних дослідженнях

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Витоки експериментальних досліджень в психологи

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 2.3. Класифікації психологічних методів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Рання класифікація

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Сучасна систематика психологічних методів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ВИД ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИКА: ГІПОТЕЗИ, ВИБІРКИ, ЗМІННІ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 3.1. Основні нормативи експериментальної діяльності

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Джерела формулювання наукових гіпотез

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Теоретична та експериментальна гіпотези

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Психологічні і статистичні гіпотези

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Відбір досліджуваних

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 3.2. Поняття змінної у психологічному дослідженні

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Типи шкал

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Незалежна змінна

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Залежна змінна

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Множинні вимірювання залежної змінної

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Типи відношень між залежною та незалежною змінними

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Побічні змінні

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 4. ПОБІЧНА (НЕЗАПЛАНОВАНА) ВАРІАТИВНІСТЬ І СТРАТЕГІЇ ЇЇ КОНТРОЛЮ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.1. Важливість контролю побічної варіативності

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.2. Джерела побічних змінних у психологічному експерименті

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.2.1. Ситуаційні побічні змінні

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.2.2. Побічні змінні, пов'язані з суб'єктами, що беруть участь в експерименті у ролі досліджуваних

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.2.3. Побічні змінні, пов'язані з просторово-часовою послідовністю експериментальних подій

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.3. Стратегії контролю побічних змінних

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.3.1. Методи контролю при застосуванні міжгрупових експериментальних планів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 4.3.2. Методи контролю побічних змінних, не пов'язані з плануванням експерименту

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 5. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.1. Критерії класифікації експериментальних планів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Інтрагрупові та міжгрупові експериментальні плани

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.2. Простий план для двох рандомізованих груп з тестуванням після експериментального випробування

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.3. Експериментальний план для кількох рандомізованих груп з різними рівнями незалежної змінної і тестуванням після випробування

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Переваги і недоліки рандомізованих експериментальних планів з декількома рівнями незалежної змінної

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.4. План для двох рандомізованих груп з попереднім і підсумковим тестуванням (граничним контролем)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.5. План для чотирьох рандомізованих груп з контролем ефектів попереднього тестування (план Соломона)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.6. Плани для співвіднесених груп

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Переваги і недоліки планів для співвіднесених груп

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.7. Експериментальні інтраіндивідуальні плани

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Переваги і обмеження інтраіндивідуальних експериментальних планів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Вибір експериментального плану

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.8. Факторні експериментальні плани

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Міркування щодо вибору факторного плану

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Категоризація факторних планів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Процедура розподілу досліджуваних по групах

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Рандомізований факторний план

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Ротаційні факторні плани (схема кросіндивідуального порівняння)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Рандомізований факторний план 2x2

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Основні ефекти і взаємодія

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Інші вірогідні результати досліджень за допомогою факторних планів 2x2

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Інтерпретація до рис. 5.8.2 (а)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.9. Встановлення основних ефектів і взаємодії для інших факторних планів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Факторний план 3x3

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Факторний план 2x3x2

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 5.10. Переваги і недоліки факторних експериментальних планів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 6. ДОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА КВАЗІЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПЛАНИ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 6.1. Доекспериментальні плани

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 6.2. Квазіекспериментальні плани

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 7. НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 7.1. Кореляційне дослідження

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Планування кореляційного дослідження

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 7.2. Інші види не експериментальних досліджень

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 8. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Вимоги до викладення інформації у науковому тексті

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Деякі форми графічного зображення інформації в науковому звіті (статті)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Графи

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Просторово-графічні описи

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Гістограми, полігони, кругові діаграми

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 9. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТКИ ОКСАНИ (ЗРАЗОК)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Вибір проблеми дослідження

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Огляд літератури

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Попередня підготовка

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Пошук літератури

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Продовження пошуку літератури

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Формулювання гіпотези та визначення змінних і плану емпіричного дослідження

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Практичне та теоретичне значення, методологічна основа дослідження

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Декілька коментарів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Визначення вибірки досліджуваних

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Проведення дослідження

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Аналіз результатів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Коментарі

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Інтерпретація результатів

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - ЧАСТИНА ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ І СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОКРЕМИХ ТИПОВИХ РОЗДІЛАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 10. ОКРЕМІ МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПРИЙНЯТТЯ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 10.1. Вимірювання сприйняття

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 10.2. Оцінювання валідності перцептивних реакцій

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 10.3. Основні психофізичні методи та їх застосування

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Дефініції

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Ідеографічний опис методологи розпізнавання сигналу

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Ідеографічний опис методу середньої помилки

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Психофізичне шкалування

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 11. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ "ПРОСТОГО НАВЧАННЯ" (ФОРМУВАННЯ УМОВНИХ РЕАКЦІЙ)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 11.1. Класичне зумовлювання

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Ідеографічний опис методологи класичного зумовлювання

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 11.2. Оперантне зумовлення

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Ідеографічний опис методології оперантного зумовлювання

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 11.3. Спроба теоретичного узагальнення основних концептуальних положень класичного та оперантного зумовлювання в теорії Халла-Спенса

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 12. ОКРЕМІ МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОГО НАВЧАННЯ І ПАМ'ЯТІ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 12.1. Характеристика класичних підходів до вивчення вербального навчання і пам'яті

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Запам'ятовування парних асоціацій

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Запам'ятовування матеріалу в довільному порядку

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Типова схема експериментального дослідження феномену "перенесення"

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Характеристика типового експерименту

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 12.2. Підходи до вивчення вербального навчання і структури пам'яті з позицій теорії опрацювання інформації

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Прийом "часткового звіту"

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Прийом сканування [88]

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 12.3. Вивчення особливостей короткочасної пам'яті (КЧП)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Прийом вивчення втрати інформації [88]

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Прийом "вільного пригадування" [79]

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Прийом створення перешкод для повторення інформації у КЧП [103]

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 12.4. Вивчення особливостей тривалої пам'яті (ТП). Прийом варіювання рівнів опрацювання інформації

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Прийом "ключових слів" Р. Аткінсона [5]

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 13. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 13.1. Ефект незавершеної дії (ефект Б. Зейгарник)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Експеримент Б. Зейгарник

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Експеримент М. Овсянкіної

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 13.2. Дослідження феномену заміщення (заміщуваної діяльності)

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 13.3. Дослідження феномену психічного перенасичення

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 13.4. Дослідження рівня домагань

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - РОЗДІЛ 14. ОКРЕМІ МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.1. Афіліація

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.2. Формування вражень про риси особистості інших людей

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.3. Атрибуція

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.4. Зміна ставлення

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.5. Формування позитивних стосунків та атракції

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.6. Агресія

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.7. Альтруїзм

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.8. Когнітивний дисонанс

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.9. Соціальний вплив

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.10. Соціальна фасилітація

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.11. Джерела артефактів в експериментах із соціальної психології

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - Труднощі

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - 14.12. Способи вимірювання залежної змінної в експериментах із соціальної психології

 • Експериментальна психологія - Максименко С. Д. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ