Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 16. Банківська система Словаччини

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 16.1. Коротка історія розвитку банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 16.2. Структура банківської системи та функції її складових елементів

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 16.3. Основні банківські продукти комерційних банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ЧАСТИНА V. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 17. Європейська банківська система

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 17.1. Історичні передумови розвитку Європейської системи центральних банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 17.2. Характеристика діяльності Системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 17.3. Основні принципи стратегії валютної політики Європейського центрального банку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 17.4. Взаємозв'язок Європейського центрального банку з іншими наднаціональними органами

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 18. Група Світового банку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 18.1. Історія становлення групи Світового банку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 18.2. Формування ресурсів групи Світового банку та його організаційна структура

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 18.3. Основи діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 18.4. Інші складові Всесвітнього банку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 19. Міжнародний валютний фонд

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 19.1. Особливості становлення та основи діяльності Міжнародного валютного фонду

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 19.2. Організаційна структура управління Міжнародного валютного фонду

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 19.3. Капітал Фонду і механізм залучення фінансових ресурсів

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 19.4. Основні напрями кредитної діяльності Фонду

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 20. Банк міжнародних розрахунків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 20.1. Історія створення Банку міжнародних розрахунків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 20.2. Організаційна структура Банку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 20.3. Функції Банку міжнародних розрахунків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 21. Європейський банк реконструкції та розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 21.1. Мета створення та особливості діяльності ЄБРР

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 21.2. Функції Європейського банку реконструкції та розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 21.3. Організаційна структура управління й капітальні ресурси Банку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 21.4. Основні напрями фінансування ЄБРР

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 22. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 22.1. Азіатський банк розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 22.2. Міжамериканський банк розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 22.3. Ісламський банк розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 22.4. Група Африканського банку розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 22.5. Кредитні організації в рамках Європейського Союзу

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 22.6. Чорноморський банк торгівлі та розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 23. Міжнародні клуби кредиторів

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 23.1. Особливості діяльності клубів кредиторів

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 23.2. Принципи діяльності Паризького клубу

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 23.3. Умови реструктуризації боргу

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 23.4. Відмінності Лондонської о і Паризького клубів

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 24. Офшорний банківський бізнес

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 24.1. Зміст і масштаби офшорних банківських операцій

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 24.2. Регулювання офшорного банківського бізнесу

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 24.3. Основні переваги офшорних банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 24.4. Офшорний банк - зарубіжний фінансовий центр компаній

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Завдання і запитання для самоконтролю

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ЛІТЕРАТУРА

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 1. Історичний аспект виникнення і розвитку банківських систем

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 1.1. Економічна природа функціонування банківських систем

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 1.2. Трансформація банківських систем на різних етапах розвитку суспільства

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розвиток банківських систем при капіталізмі

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розвиток банківських систем при соціалізмі

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 1.3. Види банків. Особливості діяльності комерційних банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 1.4. Вплив банківських систем на темпи і пропорції економічного розвитку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 2. Банківські системи в економіці держави

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 2.1. Особливості функціонування банківської системи в умовах ринку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 2.2. Класифікація та функції банків у сучасних банківських системах

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 2.3. Організаційні банківські структури

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 2.4. Взаємозв'язок банківської системи з іншими системами та ринками

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ЧАСТИНА II. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 3. Банківська система Сполучених Штатів Америки

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 3.1. Історичні передумови виникнення банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 3.2. Федеральна резервна система: створення та організаційна структура

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 3.3. Основні функції та цілі діяльності Федеральної резервної системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 3.4. Особливості діяльності комерційних банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 3.5. Банківські холдинги

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 4. Банківська система Великобританії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 4.1. Становлення банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 4.2. Банк Англії як центральний орган банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Відсоткові ставки

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Валютний курс

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Резервна політика

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Управління державним боргом

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Емісійний центр країни

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Банківський нагляд

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 4.3. Функції комерційних банків та діяльність банківських об'єднань

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 4.4. Основні операції комерційних банків та їх співпраця зі спеціалізованими фінансово-кредитними установами

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Структура банківських депозитів у Великобританії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Види і форми кредитних операцій

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Страхування банківських депозитів в Англії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 5. Банківська система Франції

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 5.1. Історичний аспект розвитку банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 5.2. Центральний банк Франції

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 5.3. Діяльність комерційних банків як другого рівня банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 5.4. Регулювання та контроль банківської діяльності

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 6. Банківська система Канади

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 6.1. Еволюція банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 6.2. Банк Канади - емісійний банк країни

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 6.3. Види комерційних банків у банківській системі

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 6.4. Взаємозв'язок діяльності комерційних банків з небанківською сферою

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 7. Банківська система Німеччини

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 7.1. Історія створення банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 7.2. Особливості функціонування центрального банку

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 7.3. Відомство з нагляду за кредитною справою як основний наглядовий орган у банківській системі Німеччини

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 7.4. Структура комерційних німецьких банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Універсальні банки

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Кооперативні банки

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Спеціалізовані банки

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Банківські союзи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 7.5. Асортимент банківських продуктів і послуг

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Грошові внески

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 7.6. Роль банківського сектору Німеччини у сприянні розвитку малих і середніх підприємств

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 8. Банківська система Японії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 8.1. Історичні передумови розвитку банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 8.2. Центральний банк Японії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 8.3. Особливості діяльності комерційних банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 8.4. Проблеми функціонування та особливості регулювання банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 8.5. Особливості міжнародної експансії комерційних банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 9. Банківська система Італії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 9.1. Історичні аспекти розвитку банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 9.2. Перший рівень банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 9.3. Діяльність універсальних комерційних банків та банківська криза 90-х років

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 9.4. Функціонування спеціалізованих банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 9.5. Особливості банківського нагляду в Італії у контексті інтеграції банківських систем країн Європейського Союзу

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ЧАСТИНА III. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 10 Банківська система Росії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 10.1. Історичний розвиток банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 10.2. Особливості функціонування центрального банку Росії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 10.3. Другий рівень банківської системи Росії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 10.4. Основні кризи в процесі розвитку банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 11. Банківська система Білорусі

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 11.1. Становлення банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 11.2. Національний банк Республіки Білорусь

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 11.3. Другий рівень банківської системи Білорусі

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 11.4. Характерні риси функціонування банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 12. Банківська система Республіки Казахстан

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 12.1. Становлення та розвиток банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 12.2. Реформування банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 12.3. Основні перспективи функціонування банківської системи Казахстану

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - ЧАСТИНА IV. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 13. Банківська система Польщі

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 13.1. Основні етапи становлення банківської системи

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 13.2. Особливості функціонування центрального банку Польщі

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 13.3. Характеристика банків другого рівня

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 13.4. Іноземний капітал у польському банківському секторі

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 13.5. Основні банківські продукти, що пропонуються банківським сектором

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 14. Банківська система Угорщини

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 14.1. Історія розвитку банківської системи Угорщини

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 14.2. Принципи організації та проблеми інтеграції в Європейське Співтовариство

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 14.3. Основні оператори ринку банківських продуктів та послуг

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 14.4. Проблеми капіталізації угорських банків

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Завдання і запитання для самоконтролю

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - Розділ 15. Банківська система Чехії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 15.1. Етапи розвитку банківської системи Чехії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 15.2. Чеський національний банк, його функції та структура

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 15.3. Комерційні банки Чехії

 • Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П. В. - 15.4. Особливості регулювання чеського банківського сектору та позиції іноземного капіталу в банківській системі