Українське ділове мовлення - Шевчук С. В

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ВСТУП

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 1. Українська мова - державна мова українського народу

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 2. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 3. МОВНА НОРМА

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 4. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 5. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 6. НАЙВАЖЛИВІШІ ОЗНАКИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 7. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - МОЛИТВА ДО МОВИ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - І. МАГІЯ СЛОВА

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ІІ. ЧАРІВНІ СЛОВА

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 1. Класифікація документів

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 2. Формуляр документа

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 3. Основні правила оформлювання документів

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 4. Текст документа

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 5. Оформлювання сторінки

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 1. Інструкція

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 2. Положення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 3. Правила

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 1. Заява

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 2. Правопис власних назв

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - І. Власні імена

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - II. Прикметники, утворені від індивідуальних назв

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - III. Назви держав, адміністративно-територіальні назви

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - IV. Назви установ, організацій, підприємств, партій, творчих спілок і колективів

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - V. Назви історичних епох і подій, знаменних дат

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - VI. Назви посад, звань, титулів

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам'яток старовини, творів мистецтва

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 3. Характеристика

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 4. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 5. Автобіографія

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 6. Резюме

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 7. Вживання знака м'якшення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 8. Тире між підметом і присудком

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 9. Накази щодо особового складу

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 10. Вживання апострофа

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 11. Розділові знаки у реченнях з однорідними членами

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - Однорідні й неоднорідні означення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - Однорідні члени речення, не з'єднані сполучниками

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - Однорідні члени речення, з'єднані повторюваними сполучниками

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - Однорідні члени речення, з'єднані парними сполучниками

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - Тире і крапка з комою між однорідними членами речення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - Розділові знаки при узагальнювальних словах

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 1. Службові листи

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 2. Подвоєння приголосних на письмі

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 3. Розділові знаки у реченнях з відокремленими означеннями

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 4. Анотація

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 5. Рецензія відгук

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 6. Лексичне багатство сучасної української літературної мови

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 7. Адреса

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 8. Телеграма

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 9. Телефонограма. Радіограма

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 10. Спрощення в групах приголосних

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 11. Розділові знаки у реченнях з відокремленими прикладками

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 12. Довідка

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 13. Правопис префіксів

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 14. Розділові знаки у реченнях з відокремленими обставинами

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 15. Розділові знаки у реченнях з відокремленими додатками

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 16. Доповідна й пояснювальна записки

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 17. Зміни приголосних за словотворення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 18. Розділові знаки у реченнях з уточнювальними членами речення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 19. Протокол

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 20. Резолюція

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 21. Правопис слів іншомовного походження

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 22. Розділові знаки у реченнях із звертаннями

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 23. Звіт

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 24. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 25. Розділові знаки у реченнях із вставними словами, словосполученнями і вставленими компонентами

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 26. Оголошення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 27. Повідомлення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 28. Правопис складних іменників

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 29. Розділові знаки при словах-реченнях

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 1. Договір

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 2. Трудова угода

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 3. Правопис складних прикметників

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 1. Таблиця

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 2. Зв'язок числівників з іменниками

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - Записи цифрової інформації

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 3. Список. Перелік

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 4. Правопис прислівників

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 5. Складне речення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 6. Розділові знаки у складносурядних реченнях

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 7. Накладна

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 8. Правопис прийменників

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 9. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 10. Акт

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 11. Правопис сполучників

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 12. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 13. Доручення

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 14. Правопис часток

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 15. Розписка

 • Українське ділове мовлення - Шевчук С. В. - 16. Написання частки не з різними частинами мови