Основи готельної справи - Руденко В. П

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - Передмова

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 1. ПОНЯТТЯ "ГОСТИННОСТІ" І "ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА". РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 1.1. Терміни і визначення понятійного апарату "гостинність"

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 1.2. Зміст основних понять готельного господарства

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 1.3. Еволюція індустрії гостинності

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 1.4. Особливості розвитку міжнародних готельних мереж

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 1.5. Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 2. РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 2.1. Зародження готельної справи в Україні

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 2.2. Розвиток готельного господарства України в другій половині XIX - на початку XX ст

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 2.3. Розвиток матеріально-технічної бази туризму в радянські часи

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 2.4. Сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 3. ВИДИ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 3.1. Основні підходи до класифікації засобів розміщення

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 3.2. Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 3.3. Типи готельних підприємств за призначенням

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 3.4. Спеціалізовані готелі

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 4. СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ГОТЕЛІВ У СВІТІ

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 4.1. Проблеми створення міжнародної класифікації готелів

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 4.2. Особливості американської системи класифікації готелів і мотелів

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 4.3. Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 4.4. Класифікація готелів в Україні і країнах СНД

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - РОЗДІЛ 2.ОСНОВНІ ФОНДИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 5. ПРИЗНАЧЕННЯ ГОТЕЛІВ, ЇХ РОЗТАШУВАННЯ У СТРУКТУРІ МІСТА

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 5.1. Розвиток архітектурних форм будівлі готелю

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 5.2. Сучасні архітектурні концепції готельних будівель

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 5.3. Особливості вибору майданчиків для будівництва готельних комплексів

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 5.4. Тенденції розташування готельних комплексів у структурі міста

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 6. ОСНОВНІ ФОНДИ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 6.1. Матеріально-технічна база та основні фонди готельного господарства

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 6.2. Показники оцінки руху і стану основних фондів готельного підприємства

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

 • Основи готельної справи - Руденко В. П. - 7. ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ГОТЕЛЮ