Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Вступ

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 1. Економічні й правові основи підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 1.1. Сутність підприємницької діяльності та її роль у формуванні ринкових відносин

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 1.2. Види і форми підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 1.3. Принципи та умови створення підприємницьких організаційних структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 1.4. Ділові якості підприємців та їх роль у забезпеченні успіху підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 2. Організаційні форми підприємництва

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 2.1. Підприємство - основна організаційна структура господарювання

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 2.2. Види підприємств та їх класифікація

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 2.3. Порядок створення підприємства та умови його функціонування

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 2.4. Умови і порядок державної реєстрації підприємства

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 2.5. Реорганізація і припинення діяльності підприємства

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 3. Менеджмент підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 3.1. Суть менеджменту та його роль в управлінні підприємницькою діяльністю

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 3.2. Роль менеджера в ефективному управлінні підприємницькою структурою

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 3.3. Методи управління колективом підприємницької структури

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 3.4. Управління конфліктними і стресовими ситуаціями

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 4. Маркетинг у підприємницькій діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 4.1. Значення маркетингової діяльності для підприємництва

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 4.2. Принципи і методи маркетингової діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 4.3. Планування маркетингової діяльності підприємства

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 4.4. Управління маркетингом і розширення його меж

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 5. Виробничо-господарська діяльність підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 5.1. Зміст та загальні принципи виробничо-господарської діяльності підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 5.2. Система показників виробничо-господарської діяльності підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 5.3. Формування ціни на продукцію підприємницьких структур в ринкових умовах

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 6. Матеріальна зацікавленість в підприємницькій діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 6.1. Особливості матеріальної зацікавленості суб'єктів підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 6.2. Форми організації оплати праці працівників підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 6.3. Матеріальна зацікавленість і соціально-психологічний клімат у підприємницьких структурах

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 7. Аналіз підприємницької діяльності і фінансовий менеджмент підприємства

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 7.1. Необхідність і напрямки аналізу підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 7.2. Методика проведення аналізу фінансової звітності підприємства

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 7.3. Основні напрямки фінансового менеджменту підприємства

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 8. Оподаткування підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 8.1. Загальна характеристика оподаткування підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 8.2. Оподаткування діяльності підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 8.3. Оподаткування доходів фізичних осіб

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 9.1. Суть зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 9.2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 9.3. Організація ділових контактів підприємницьких структур з іноземними партнерами

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 9.4. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Розділ 10. Державне регулювання підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 10.1. Економічна сутність та необхідність державного регулювання підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 10.2. Методи і механізми державного регулювання підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - 10.3. Удосконалення механізму державного впливу на розвиток підприємницької діяльності

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Список використаних законодавчо-нормативних і правових документів

 • Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І. В. - Список використаної літератури