Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Визначення ТНК. Критерії трас національності корпорації

Ключові поняття

Транснаціональні корпорації; критерії транс національності; організаційна структура ТНК; зовнішнє середовище ТНК; прямі іноземні інвестиції; регресійні моделі; ре-гресійний аналіз; регіональна спрямованість прямих іноземних інвестицій; галузева структура прямих іноземних інвестицій; трансграничні злиття та поглинання; іноземні філії ТНК; баланс поточних операцій та руху прямих іноземних інвестицій; стійкість фінансової системи країни.

9.1. Транснаціональні корпорації, як головний суб'єкт світо господарських відносин
Визначення ТНК. Критерії трас національності корпорації

Транснаціональні корпорації (ТНК) є головним суб'єктом світогосподарських відносин і формою, що втілює в собі, як правило, усі види сучасного міжнародного бізнесу. Для визначення ТНК важливими є як кількісні, так і якісні критерії. ТНК нині - це в основному великі за обсягом виробництва та величиною доданої вартості, виключно ефективні з точки зору виробництва і прибутку фірми. Вони мають величезний економічний потенціал.

Середньорічний обсяг продаж ТНК становить кілька сотень мільйонів доларів, понад 500 ТНК мають річний обсяг збуту понад 1 млрд дол., а найбільші - десятки мільярдів доларів США1 (табл.9.1).

Таблиця 9.1

Провідні ТНК за обсягами продажів та доданою вартістю

ГакОбсяг продажу, млн дол.Додана вартість, млн

Дол.
Частина доданої вартості в обсязі продажу, %
1. General Motors1846924217523
2. Ford1700644680227
3. Daimler Chrysler1623844443827
4. Royal Dutch/Shell1491463625424
5. British Petroleum1480623353623

порівняння тнк та країн світу відповідно за доданою вартістю та ввп

20 найпрестижніших компаній світу за такими показниками як розмір прибутків, рівень соціального захисту своїх робітників, ділова репутація, ефективність корпоративного керівництва (включаючи структуру правління компанії, а також політику, яка проводилася відносно заробітної плати головних керівників ТНК), показані в табл.9.3, (за даними газети "Financial Times"),

провідні тнк світу за розміром прибутків, репутацією, соціальним захистом робітників та ефективністю керівництва

Серед факторів, які сприяли високому рейтингу цих компаній, слід назвати:

- проведення гнучкої політики та стабільної діяльності в умовах економічного спаду;

- активне розширення виробництва на території інших країн. Так, японська фірма "Toyota" завдяки цій політиці посідає 3-е місце, хоч у 2002 р. була на 5-у місці. Ринкова вартість акціонерного капіталу цієї компанії перевищує аналогічні показники трьох автомобільних гігантів - "Ford", "General Motors", "Daimler Chrysler", взятих разом. У країнах Північної Америки "Toyota" виробляє 60% автомобілів, які вона продає в цьому регіоні. На частку американського ринку припадає 70% загального обсягу прибутків компанії;

- великі масштаби діяльності та опора на інформаційні технології. Так, цей фактор сприяв компанії з роздрібної торгівлі "Wal-Mart", яка перемістилася з 17 місця в 1998 р. на 5-е в 2003 р. (загальний обсяг продаж склав близько 270 млрд дол.). Компанія витратила 11 млрд дол. на розширення своїх площ на 48 млн кв. фут. Зараз на частку цієї ТНК припадає близько 8% загального обсягу роздрібних продаж споживчих товарів (крім автомобілів) у США. У мережі "Wal-Mart" продається 120 тис. найменувань товарів;

- установлення цін не просто трохи нижче, ніж у конкурентів, а на такому низькому рівні, який тільки може дозволити собі компанія. Додержування цього принципу дало можливість американській компанії "Dell", яка в 1998 р. посідала 27-е місце, переміститися на 7-ме місце. У цілому ТНК контролюють 70-90% ринків товарів, послуг і технологій. Загальний обсяг реалізації 200 найбільших з них уже становить понад 30% світового валового внутрішнього продукту.

Разом з тим слід відзначити, що велетенські розміри не є обов'язковими для ТНК. Часто ТНК бувають порівняно невеликими за масштабами операцій, але незвичайно гнучкими, виключно ефективними з точки зору виробництва і прибутку (особливо у сфері наукомісткої технології, обслуговування та ін.).

Головними критеріями транснаціональності фірми є три моменти: 1) система міжнародного виробництва, що грунтується на розпорошенні виробничих одиниць по багатьох країнах; 2) проникнення в передові галузі виробництва, швидкий розвиток яких передбачає наявність величезних капіталовкладень і залучення висококваліфікованих працівників; 3) поведінка фірми.

Транснаціональність капіталу і діяльності - основна риса ТНК. Вирішальним у визначенні ТНК є не стільки те, з яких країн надходить капітал, скільки те, куди він прямує, де оперує, звідки здобуває прибутки. Більшість сучасних ТНК становить один національний, а не багатонаціональний капітал.

За визначенням ООН, ТНК - це "підприємства, що є власниками або такими, що контролюють виробництво товарів і послуг за межами країни, в якій вони базуються" [77, с. 10].

Інакше кажучи, ТНК - це міжнародні концерни, тобто групи підприємств (дочірніх фірм) навколо іншого підприємства (материнської компанії), яка тримає акції цих підприємств. Для того щоб бути спроможною контролювати дочірні підприємства, головному підприємству в багатьох західних країнах достатньо мати від 20% до 40% акцій. У США, де акції багатьох підприємств належать сотням і тисячам акціонерів, для ефективного контролю достатньо оволодіти 10-15% акцій. У рамках концернів часто дочірні підприємства є тримачами акцій інших дочірніх підприємств в інших країнах, економічним механізмом їх формування є ПІІ. Саме тому колосальна фінансова і иромисіова могутність ТНК має наднаціональний характер.

Характерна особливість ТНК:

1. географічна диверсифікація виробництва на світовому рівні;

2. диверсифікація діяльності;

3. участь у міжнародній спеціалізації виробництва.

Деякі ТНК функціонують більше ніж у 100 країнах. Наприклад, фірма "Інтернешнл Бізнес Мешінз" (виробництво електронно-обчислювальної техніки та оргтехнічного устаткування) має філії більше ніж у 80 країнах, "Сіменс" - у 52, концерну "Дженерал Моторе" належить 209 заводів у США, 12-у Канаді і 32 - в інших країнах. Прн цьому обсяг виробництва закордонних філій ТНК перевищує обсяг експорту країн їх походження (за даними 1999 p., майже в чотири рази для США і більш ніж у два рази для Великої Британії та Швейцарії).

У багатьох ТНК досить висока частка зайнятих на підприємствах, розташованих за межами країн їх походження. Назвемо деяких лідерів:

"Нестле" (Швейцарія) - 96%, ІТТ (США) - 72, "Юнілевер" (Великобританія-Нідерланди) - 70, "Зінгер" (США) - 60%.

А ось дещо інші даніза деякими країнами:

- по Швейцарії - на 100 працюючих на підприємствах у країні припадає 79 робітників і службовців, зайнятих на швейцарських підприємствах за рубежем;

- по Швеції - відповідно 20 чоловік;

- по Фінляндії - 17; "

- по Німеччині - 12.

Могутні ТНК шляхом диверсифікації своєї діяльності стають конгломератами на зразок американської "Інтернешнл Телефон енд Телеграф". ІТТ, зберігаючи монополію в галузі засобів зв'язку, має підприємства фармацевтичної та харчової промисловості, підприємства сфери послуг (прокат автомобілів, готелі тощо). Італійський концерн "де Бенедетті" включає в себе компанію "Оліветті" (виробництво друкарських машинок, канцелярського обладнання, комп'ютерної техніки), підприємства в галузі харчової промисловості, міжнародний концерн у галузі виробництва деталей для автомобілів, видавництво, газети тощо (табл 9.4).

Таблиця 9.4

Показники диверсифікації ТНК

Показники1980р.1990р.1995р.2000р.
Міжнародні злиття та поглинання млрд дол 1511411144
Кількість материнських ТНК, тис....175277822
Активи зарубіжних філій ТНК, млрд дол18885744709121102
Обсяг продаж зарубіжних філій ТНК млрд дол24655467593315680
Обсяг експорту зарубіжних філій ТНК, млрд дол637116618413572
Чисельність зайнятих у зарубіжних філіях ТНК. млн чол17,523,730,845,6
Частка зарубіжних філій ТНК, %:
У світовому виробництві5,26,34,910,3
У світовому експорті31,834,037,054,8

ТНК є домінуючим чинником внутрішньо фірмової міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва, що визначає структуру та географічний напрям світової торгівлі.

Внутрішньо фірмова спеціалізація виражається у виробництві різних товарів різними філіями ТНК. Так, англійська філія "Дженерал Моторе" ("Воксхолл") спеціалізована на виробництві вантажівок, західнонімецька ("Опель") - на виробництві легкових автомобілів. Подібним же чином голландський трест "Філіпс" сконцентрував виробництво прасок та міксерів у Нідерландах, радіаторів - у Шотландії, касетних магнітофонів - в Австрії. Спеціалізація торкається і виробництва складових елементів готової продукції. Наприклад, компанія "Форд" має три великих тракторних заводи, розташованих у Бельгії, Англії і США. Перший виготовляє всі види трансмісій, другий - усю гідравліку, а третій - автоматичні коробки швидкостей.

Спеціалізація поширюється і на науково-технічні дослідження. Американська корпорація ІБМ, лабораторії якої розкидані по всьому світу, доручила кожній з них певний напрям розробок. ЕОМ 360/40 була винайдена у Франції, а виготовлена у Франції і США. При цьому її запам'ятовувальний пристрій був виготовлений у Шотландії, тверді логічні компоненти - в Парижі, а інша арматура - в Нідерландах, Швеції та Італії.

Спеціалізація і кооперування між підприємствами однієї й тієї ж ТНК, розташованими в різних країнах, призводить до розвитку внутрішньо корпоративного обміну, який нині досягає 1/3 міжнародного торговельного обігу1. Двосторонні поставки філій однієї лише фірми "Форд" в Бельгії та ФРН досягають 1/6 всього обсягу бельгійської зовнішньої торгівлі. Проведене в 1996 р. англійським управлінням торгівлі обстеження показало, що 22% вартості британського експорту становили внутрішньо фірмові операції, такі як поставки філії "Форда" в Англії іншій філії тієї самої фірми в Бельгії або філії "Імперіал Кемікл Індастріз" в Англії - її ж філії в ФРН. В обробній промисловості ТНК, як правило, створюють вузькоспеціалізовані підприємства, шо виготовляють деталі та вузли в країнах, які розвиваються, або в НІК (де вартість робочої сили нижча), а кінцеве складання здійснюють у промислово розвинутих країнах. Внаслідок цього значна частина експорту продукції обробної промисловості країн, що розвиваються, становить внутрішньо фірмову торгівлю ТНК.

Міжнародний поділ праці в формі спеціалізації та кооперування між підприємствами однієї і тієї ж корпорації, а також значна частка внутрішньо фірмового товарообігу є якісними критеріями транснаціональності фірми.

Важливим якісним критерієм транснаціональності є поводження фірми, орієнтація і стратегія її менеджменту. Для ТНК визначальним вважається подвійна орієнтація їхньої діяльності. З одного боку, менеджмент фірми орієнтований на регіональний і глобальний ринок, на світові стандарти якості, витрат виробництва, ефективності і таке інше, на специфіку механізму функціонування цих ринків. З іншого боку, транснаціональна фірма здобуває за рубежем національне життєве середовище і повинне функціонувати згідно з її законами і правилами. ТНК повинні приймати оптимальні рішення як з точки зору стану світового ринку, так і з точки зору одного або більше національних ринків, на яких вони здійснюють свою діяльність залежно від того значення, яке для даної корпорації має той чи інший вид ринку. В цілому частка зарубіжних продажів велетенських промислових корпорацій світу в загальному обсягу продажів досягає 1/4. Однак вона коливасгься залежно від галузі (наприклад, для нафтових компаній вона становить понад половину) і від конкретної країни. Для багатьох компаній європейського походження внутрішні продажі становлять менше ніж 10% загальних продаж. У таких умовах наукові методи управління повинні застосовуватись не лише на внутрішньо фірмовому, й на регіональному та світовому рівнях.

Як тільки фірма стає транснаціональною, вона зразу ж поширює прогнозування і стратегічне планування на міжнародний, а потім і на світовий рівень.

І, нарешті, характерною рисою ТНК є особливий підхід до відносин зі своїми клієнтами і конкурентами. Вважається, що ТНК повинні проводити пристосовницьку політику. Ця політика має такі риси: 1) відкритість діяльності корпорації з акцентом на те, як ця діяльність сприяє соціальним та економічним змінам; 2) готовність використати величезну міць корпорації в гідному напрям (наприклад, технологічний трансферт і адаптація технології до місцевих умов); 3) чесність, яка дуже часто означає, що продавець повинен не лише уникати шахрайства, але навіть не допустити можливості його виникнення; 4) ясність, тому шо вона допомагає пом'якшити ворожість, якщо використати спільну мову з тими, хто негативно налаштований проти корпорації. ТНК формує новий принцип взаємовідносин з партнерами. Принцип "конкуренція зі всіма, а співробітництво з обраними" замінено іншим - "конкуренція з обраними, а співробітництво - з рештою". Цей принцип реалізується у

Створенні виробничо-комерційних агломерацій (ВКА). ВКА - це тимчасові, відносно усталені об'єднання, зі спільною виробничою базою, технологічною та науково-технічною єдністю, (наприклад, в автомобільній, авіаційній та космічній промисловості).

Ось деякі дані про науково-виробничу кооперацію провідних західних фірм (табл.9.5).

Таблиця 9.5

Науково-виробнича кооперація ТНК

"Сіменс" - "Інтел"

(ФРН)-(США)
Розроблення та виробництво Мікропроцесорів
"Сіменс"-"Тошіба"

(ФРН) (Японія)
Створення компонентів напівзамінних типів
"Тошіба" - "ЛСІЛОДЖІК"

(Японія) (США)
Створення нового покоління електронних компонентів
'Тошіба" - "Моторола"

(Японія) (США)
Розроблення прецизійної Технології
"Тошіба" - "Камінз Енджін"

(Японія) (США)
Розроблення дизельного двигуна 3 тонкої кераміки
"Дженерал Електрик" - "Філіпс"

(США) (Голандія)
Виробництво електронних приладів для медицини
"Еріксон" - "Матра"

(Швеція) (Франція)
Виробництво телекомунікаційної техніки
"СГС"-"Томпсон"

(Італія) (Франція)
Виробництво електронних компонентів
"Фудзітсу"-"Вектор Дженерал"

(Японія) (США)
Розроблення підсистем побудови графіків
"Міцубіші Хеві" - "Вестінгауз"

(Японія) (США)
Розроблення ядерних реакторів
"Мшубіші" - "Боїнг"

(Японія) (США)
Розроблення авіалайнера на 150 місць


Схожі статті
Міжнародна економіка - Козак Ю. Г. - Визначення ТНК. Критерії трас національності корпорації

Предыдущая | Следующая