Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - Передмова

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - Розділ 1. ПРИРОДОЗНАВСТВО, НАУКА, НАУКОВИЙ МЕТОД, ПІЗНАННЯ І ЙОГО СТРУКТУРА

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.1 Що таке природознавство. Види природничих наук, предмет та мета вивчення. Класифікація методів наукового пізнання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.2 Загальнонаукові методи емпіричного пізнання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.2.1 Спостереження

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.2.2 Експеримент

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.2.3 Вимірювання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.3 Загальнонаукові методи теоретичного пізнання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.3.1 Абстрагування. Сходження від абстрактного до конкретного

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.3.2 Ідеалізація. Уявний експеримент

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.3.3 Формалізація. Мова науки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.3.4 Індукція та дедукція

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.4 Загальнонаукові методи, що застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях пізнання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.4.1 Аналіз і синтез

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 1.4.2 Аналогія та моделювання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - Розділ 2. ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ Й І РОЗВИТОК ПРИРОДОЗНАВСТВА

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.1 Зародження й розвиток наукових знань у стародавньому світі

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.1.1 Нагромадження раціональних знань у первісну епоху (від неандертальця до homo sapiens)

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.1.1.1 Повсякденне, стихійно-емпіричне знання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.1.1.2 Зародження рахунку

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.1.1.3 Астрономічні знання та календар

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.1.2 Міфологія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2 Становлення цивілізації

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.1 Історичні передумови виникнення цивілізації

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.2 Неолітична революція

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.2.1 Основні передумови

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.2.2 Перехід від привласнюючої економіки до відтворюючої (продуктивної")

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.3 Металургія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.4 Розвиток гірничої справи та видобування корисних копалин

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.5 Розвиток домашніх промислів і становлення ремесла

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.6 Еволюція суспільної свідомості. Раціональні знання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.6.1 Астрономія та календар

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.6.2 Математичні знання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.6.3 Біологія та медицина

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.6.4 Географія та картографія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.7 Виникнення та становлення обміну

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.8 Поділ праці

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.9 Розвиток духовної культури

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.10 Становлення писемності

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.10.1 Вихідні відомості

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.2.10.2 Розвиток піктографії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3 Географія та основні характеристики цивілізацій стародавнього сходу

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.1 Давньоєгипетські держави

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.2 Держави Межиріччя

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.3 Мала Азія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.4 Східне Середземномор'я

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.5 Середня Азія та Іран

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.6 Перші держави в Індії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.7 Стародавній Китай

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.8 Культура давньосхідних цивілізацій

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.9 Від міфу до науки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.10 Астрономічні знання стародавнього Єгипту й Межиріччя

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.3.11 Вавилонська математика та її застосування у фізиці

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.4 Давні цивілізації Європи

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.4.1 Мінойська цивілізація

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.4.2 Ахейська (мікенська) цивілізація

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.4.3 Греція "гомерівського" періоду

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5 Філософія і наука античного світу

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.1 Формування й розвиток античної цивілізації

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2 Від "дитячості" Гомера до атомістики Демокріта

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.1 Філософія та поезія Гомера

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.2 Мислителі мілетської школи

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.3 Загальна характеристика піфагоризму

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.4 Філософське вчення елеатів

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.5 Античний атомізм

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.6 Учення Арістотеля

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.7 Александрійська наукова школа

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.8 Геоцентрична система Птолемея

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.5.2.9 Спад у розвитку античної науки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.6 Наука середніх віків

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.6.1 Основна характеристика епохи середньовіччя

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.6.2 Наука на середньовічному сході

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.6.3 Наука в середньовічній Європі

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.6.4 Висновок

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7 Природознавство в епоху Відродження

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.1 Основна характеристика епохи Відродження

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.2 Філософія епохи відродження

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.3 Кінематична статика

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.3.1 Леонардо да Вінчі

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.3.2 Тарталья і Кардано

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.4 Геометрична статика

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.4.1 Убальдо дель Монте

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.4.2 Джованні Баттиста Бенедетті

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.4.3 Сімон Стевін

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.5 Кінематика

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.5.1 Основні передумови геліоцентризму

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.5.2 М. Коперник і його геліоцентрична система світу

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.5.3 Нова космологія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.6 Джордано Бруно: світоглядні висновки з коперниканізму

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.7 Відкриття законів руху планет

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.7.1 Життя, присвячене служінню Урани

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.7.7.2 Йоганн Кеплер

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8 Виникнення класичної механіки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.1 Механіка Г. Галілея

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.2 Картезіанська фізика

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.2.1 Декартівська концепція вихорів

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.2.2 Учення про речовину й теплоту

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.2.3 Космогонія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3 Ньютонівська революція

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.1 Ньютон і його час

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.2 "Математичні начала натуральної філософії" і їх структура

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.3 Закон всесвітнього тяжіння

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.4 Математичне узагальнення

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.5 Ньютонівська оптика

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.6 Атомістичні погляди Ньютона

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.7 Учення Ньютона про ефір

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.8 Ньютонівська Ідея дальньої дії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.8.3.9 Простір, час, рух

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9 Від геометричного методу до аналітичної механіки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.1 Принцип найменшої дії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.2 Принцип Даламбера

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.3 Аналітична механіка матеріальної точки й динаміка твердого тіла Ейлера

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.4 Аналітична механіка системи матеріальних точок і тіл Лагранжа

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.5 Розвиток аналітичної механіки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.5.1 Принцип Гамільтона

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.5.2 К. Г. Якобі

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.5.3 М. В. Остроградський

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.5.4 Немеханічне трактування принципу найменшої дії Гельмгольца

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.5.5 Принцип найменшого примусу Гаусса

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.9.5.6 "Механіка без сили" Герца

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10 Виникнення й розвиток електродинаміки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.1Перетворення електрики на магнетизм

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.2 Перетворення магнетизму на електрику

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.3 Ідея поля

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.3.1 Фізичне поле Фарадея

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.3.2 Дві основи теорії поля

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.4 Теорія електромагнітного поля Максвелла

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.4.1 Основні передумови

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.4.2 Струм зміщення

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.4.3 Реальність поля

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.10.4.4 Поле та ефір

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 2.11 Основні досягнення природознавства XIX століття

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - Розділ З. СУЧАСНА ФІЗИЧНА КАРТИНА СВІТУ

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.1 Простір і час

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.1.1 Загальні зауваження

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.1.2 Основні концепції простору й часу

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.1.3 Поняття простору й часу у філософії і природознавстві XVI11 - XIX століть

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.1.4 Розвиток уявлень про простір і час у XX столітті

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.2 Теорія відносності

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.2.1 Загальні зауваження

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.2.2 Абсолютно чи відносно?

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.2.3 Експеримент Майкельсона-Морлі

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.2.4 Спеціальна теорія відносності (частина І)

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.2.5 Спеціальна теорія відносності (частина II)

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.2.6 Принцип еквівалентності

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.2.7 Загальна теорія відносності

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.3 Закон збереження енергії в макроскопічних процесах

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.3.1 Робота в механіці, закон збереження та перетворення енергії в механіці

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.3.2 Перший закон термодинаміки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.4 Другий закон термодинаміки та принцип зростання ентропії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.4.1 Другий закон термодинаміки

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.4.2 Ідеальний цикл Карно

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.4.3 Поняття ентропії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.4.4 Ентропія та імовірність

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.4.5 Порядок і хаос. Стріла часу

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.4.6 Проблема теплової смерті всесвіту. Флуктаційна гіпотеза Больцмана

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.4.7 Синергетика. Народження порядку з хаосу

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5 Квантова механіка

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5.1 Гіпотеза про кванти

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5.2 Фотони

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5.3 Планетарний атом

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5.4 Гіпотеза де Бройля. "Хвилі матерії"

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5.5 Співвідношення невизначеностей

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5.6 Хвильова функція. Хвилі імовірності. Образ атома

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5.7 Причинність класична і причинність квантова

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.5.8 Принцип додатковості

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6 Світ елементарних частинок

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.1 Фундаментальні фізичні взаємодії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.1.1 Гравітація

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.1.2 Електромагнетизм

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.1.3 Слабка взаємодія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.1.4 Сильна взаємодія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.1.5 Проблеми єдності фізики

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.2 Класифікація елементарних частинок

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.2.1 Характеристики субатомних частинок

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.2.2 Лептони

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.2.3 Адрони

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.2.4 Частинки - носії взаємодій

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.3 Теорії елементарних частинок

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.3.1 Квантова електродинаміка

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.3.2 Теорія кварків

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.3.3 Теорія електрослабкої взаємодії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.3.4 Квантова хромодинаміка

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.6.3.5 На шляху до великого об'єднання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.7 Проблеми енергетики (ядерні і термоядерні реактори)

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.7.1. Поділ ядер урану

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.7.2 Ядерні реактори

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 3.7.3 Світові енергетичні ресурси та необхідність вирішення проблеми керованого термоядерного синтезу

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - Розділ 4. СУЧАСНА АСТРОФІЗИКА ТА КОСМОЛОГІЯ

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1 Еволюція всесвіту

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.1 Класична космологія

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.2 Парадокси Шезо-Ольберса і Зеєлігера

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.3 Неевклідові геометрії

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.4 Космологічний принцип

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.5 Всесвіт Ейнштейна

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.6 Всесвіт Фрідмана

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.7 Закон Хаббла й дослідження Слайфера

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.8 Моделі Всесвіту

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.9 Модель гарячого Всесвіту. Реліктове випромінювання

 • Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - 4.1.10 Інфляційна модель

 • 1 2