Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - ВСТУП

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Змістовий модуль І. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Лекція 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.1. Інформація. Інформаційна діяльність. Визначення інформатики як науки

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.2. Види та властивості інформації

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.3. Поняття інформаційної системи

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.4. Структура інформаційної системи

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.5. Класифікація інформаційних систем

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.6. Поняття інформаційних технологій

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.7. Операційна система персонального комп'ютера

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.8. Сучасні інформаційні технології. Програмно-технологічний комплекс на основі SMART Board

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.9. Мережеві технології

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 1.10. Правила техніки безпеки при роботі з ЕОМ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Змістовий модуль ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE WORD

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Лекція 2. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА. MICROSOFT OFFICE WORD 2007

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.1. Текстові процесори та видавничі системи

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.2. Технологія опрацювання друкованих матеріалів засобами текстового процесора Microsoft Office Word

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.3. Інтерфейс текстового процесора MS Word

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.4. Основні режими роботи текстового процесора Word

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.5. Робота з документами

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Створення документа Word

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Збереження документа Word

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Відкривання документа Word

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.6. Введення і редагування тексту

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Робота з фрагментами

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Заміна шрифту та його параметрів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вставлення в текст спеціальних символів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.7. Форматування тексту

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Форматування символів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Форматування абзаців

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.8. Робота з розділами та сторінками документу

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Задання розміру, орієнтації сторінок, полів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Масштабування зображення сторінки

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Поділ тексту документа на сторінки

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Нумерація сторінок

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.9. Друкування документа

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Попередній перегляд документа

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Друкування документа

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.10. Створення таблиць та опрацювання табличних даних

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Створення двовимірних таблиць

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Введення даних до таблиці та їх форматування

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Редагування таблиці

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Оформлення таблиць

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.11. Графічні об'єкти як засоби подання навчальних матеріалів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вставлення зображень у документ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 2.12. Використання математичних формул при створенні навчальних матеріалів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Порядок введення формул і рівнянь до тексту документа

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Змістовий модуль ІІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE EXCEL

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Лекція 3. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ. MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 3.1. Технологія опрацювання даних засобами Excel. Табличні процесори, їх призначення та можливості

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 3.2. Завантаження та основне вікно Microsoft Excel 2007

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 3.3. Робота з документами в табличному процесорі Excel

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Виділення об'єктів Excel

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Налаштовування розмірів стовпців і рядків

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Введення тексту і його форматування

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Автозаповнювання клітинок

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 3.4. Опрацювання числових даних засобами Excel

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Введення чисел

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Сортування та фільтрування даних

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Формули та розрахунки

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Типи адрес клітинок

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 3.5. Опрацювання графічних матеріалів засобами Excel

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вибір типу та вигляду діаграми

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вибір даних для побудови діаграми

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Макети та стилі діаграм

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вибір варіанту розміщення діаграми

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Редагування діаграм

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Форматування ділянок діаграм

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Контекстне меню редагування діаграм

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вибір і форматування об'єктів діаграми

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Форматування осей діаграми

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 3.6. Редагування в Excel

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Редагування даних клітинок

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Скасування і повторення останньої операції

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вставлення і видалення стовпців, рядків і клітинок

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Пошук і заміна фрагментів робочого аркуша

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Теми Office і стилі Excel 2007

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Нові формати файлів у Microsoft Office Excel 2007

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Змістовий модуль IV. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Лекція 4. НАОЧНЕ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ ТА ПРОГРАМИ MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 4.1. Формування графічних об'єктів при створенні засобів подання навчальних матеріалів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Формування растрових графічних зображень

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Формування векторних графічних зображень

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Фрактальні графічні зображення

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Формати графічних файлів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 4.2. Робота з об'єктами в графічному редакторі Paint та у MS Word

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Інструменти для малювання та створення об'єктів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Інструменти для виділення і редагування об'єктів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Палітра кольорів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Текстові інструменти

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Інструменти масштабування

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 4.3. Створення засобів подання графічних матеріалів у растровому та векторному редакторах

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 4.4. Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Засоби мультимедійних технологій

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 4.5. Програма створення презентацій PowerPoint

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Завантаження програми PowerPoint. Вікно PowerPoint

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Основні режими роботи PowerPoint

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 4.6. Створення та демонстрація засобів подання навчальних матеріалів за допомогою PowerPoint

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вставлення таблиць

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Вставлення зображень

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Створення фону слайда

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Анімація на слайдах

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Демонстрація презентації

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Змістовий модуль V. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Лекція 5. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 5.1. Характеристика засобів навчання та їх функції

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 5.2. Технічні засоби навчання

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Розробка нових наочних матеріалів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 5.3. Використання тестових систем

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 5.4. Засоби тестового контролю знань

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Етапи розробки тестових завдань

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Форми тестових завдань. Форма подання тестового завдання

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Тестові завдання закритої форми

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Тестові завдання відкритої форми

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Змістовий модуль VI. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Лекція 6. СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 6.1. Метод проектів. Вимоги до використання методу проектів

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 6.2. Структура портфоліо навчального проекту

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - 6.3. Методика створення навчального проекту засобами інформаційних технологій

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - Форма та критерії оцінювання презентації

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 • Інформаційні технології та технічні засоби навчання - Буйницька О. П. - СЛОВНИК