Цивільний процес України - Логінов О. А

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - ВСТУП

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 1. Основні положення цивільного процесуального права

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття цивільного процесуального права і цивільного процесу

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Цивільно-процесуальні принципи: поняття, види, зміст

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Стадії та види цивільного судочинства

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Місце цивільного процесуального права у системі права України

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 5. Цивільне процесуальне право як наука і навчальна дисципліна

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 2. Цивільні процесуальні правовідносини

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття, ознаки та передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Об'єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 3. Юрисдикція та підсудність цивільних справ

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та види цивільної юрисдикції

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Підсудність: поняття, види

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 4. Учасники цивільного процесу

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Особи, які беруть участь у справі

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1.1. Поняття та процесуальне становище сторін

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1.2. Поняття та види третіх осіб

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1.3. Участь представників у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1.4. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Інші учасники цивільного процесу

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 5. Процесуальні строки

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття, значення та види процесуальних строків

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Порядок обчислення строків, їх зупинення, поновлення та продовження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 6. Судові виклики і повідомлення

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Судові повістки: їх форми та порядок вручення

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Наслідки неявки належним чином повідомлених учасників процесу у судове засідання

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 7. Судові витрати

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та види судових витрат

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Порядок сплати судового збору

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Витрати, пов'язані з розглядом судової справи

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Розподіл судових витрат між сторонами

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 8. Докази і доказування

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та види доказів

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Доказування

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Характеристика засобів доказування

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Забезпечення доказів

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 9. Позов

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття, види та елементи позову

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Право на позов

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Зміни у позовному спорі

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Способи захисту відповідача від заявленого позову

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 5. Забезпечення позову

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 10. Відкриття провадження у справі

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Процесуальний порядок пред'явлення позову

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Прийняття позовної заяви

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Об'єднання і роз'єднання позовів

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 11. Провадження у справі до судового розгляду

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та значення стадії підготовки справи до судового розгляду

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Зміст процесуальних дій з підготовки справи до судового розгляду

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 12. Судовий розгляд

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Стадія судового розгляду: поняття та значення

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Процесуальний порядок судового розгляду

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Ускладнення у процесі судового розгляду

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Фіксування цивільного процесу

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 13. Судові рішення

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та види судових рішень

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Порядок ухвалення та проголошення рішення суду

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Зміст рішення суду та вимоги до нього

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Порядок усунення недоліків судового рішення судом, що його ухвалив

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 5. Набрання рішенням суду законної сили

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 6. Форма та порядок постановлення ухвал

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 14. Заочний розгляд справи

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та умови проведення заочного розгляду справи

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Порядок заочного розгляду справи

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Оскарження заочного рішення

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 15. Наказне провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття наказного провадження та судового наказу

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Порядок подання, розгляду та скасування заяви про видачу судового наказу

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 16. Окреме провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та загальна характеристика розгляду справ окремого провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 5. Розгляд справ про усиновлення

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 6. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 7. Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 8. Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 9. Справи про визнання спадщини відумерлою

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 11. Розгляд справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 12. Розгляд справ про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 13. Розгляд судом справ про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу, про встановлення режиму окремого проживання

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 17. Апеляційне провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та суть стадії апеляційного провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Підготовка та розгляд справи судом апеляційної інстанції

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Повноваження апеляційного суду

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 5. Порядок ухвалення рішень і постановлення ухвал апеляційним судом

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 18. Касаційне провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та завдання касаційного провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Право касаційного оскарження та порядок його реалізації

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Повноваження суду касаційної інстанції

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 19. Перегляд судових рішень верховним судом України

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Суть провадження з перегляду судових рішень

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Розгляд справи Верховним Судом України

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 20. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Поняття та підстави перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Порядок подання та розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 21. Виконання судових рішень

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Звернення судового рішення до виконання

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Загальні правила виконавчого провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Повноваження суду при вирішенні процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 4. Судовий контроль за виконанням судових рішень

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 22. Рішення третейських судів у цивільному процесі

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Загальна характеристика розгляду цивільних справ третейськими судами

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Оскарження рішень третейських судів

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Виконання рішень третейських судів

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 23. Цивільний процес з іноземним елементом

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Провадження у справах за участю іноземних осіб

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Судові доручення

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 3. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - Розділ 24. Відновлення втраченого судового провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 1. Порядок відкриття справи про відновлення втраченого судового провадження

 • Цивільний процес України - Логінов О. А. - 2. Розгляд справи та ухвалення рішення суду про відновлення втраченого провадження