Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.3. Державне казначейство України

У квітні 1995 р. відповідно до Указу Президента України "Про Державне казначейство України" від 27 квітня 1995 р. було створено Державне казначейство України. Свої функції воно здійснює згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про питання Державного казначейства" від 31 липня 1995 р., де передбачено положення про Державне казначейство.

Метою діяльності Державного казначейства України є забезпечення ефективного управління коштами державного бюджету України та підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів.

Структура відповідних ланок Державного казначейства України наведена у вигляді схем (рис. 5.2-5.4).

Основними складовими Державного казначейства України є:

1) головне управління Державного казначейства України - вища ланка;

2) територіальні органи - управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - середня ланка;

3) відділення Державного казначейства в районах, містах і районах у містах - базова ланка.

Головне управління Державного казначейства та його територіальні органи у своїй діяльності взаємодіють з міністерствами й іншими центральними органами державної виконавчої влади, Національним банком України, установами інших банків, Державною податковою службою, місцевими фінансовими органами та Державною контрольно-ревізійною службою України.

Бюджетним кодексом України передбачено такі повноваження Державного казначейства України:

1) ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень і видатків Державного бюджету України;

структура державного казначейства україни

структура управління державного казначейства в автономній республіці крим, областях, містах києві і севастополі

Рис. 5.3. Структура управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі

2) встановлення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності під час виконання бюджетів і кошторисів, розроблення інструкцій з цих питань та здійснення контролю за їх дотриманням;

3) контроль за відповідністю платежів, взятих зобов'язань і бюджетних асигнувань.

Функції Державного казначейства України групуються відповідно до його складових. Так, функціями Головного управ ління Державного казначейства України є:

структура відділення державного казначейства у районах, містах і районах у містах

Рис. 5.4. Структура відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах

1) організація виконання державного бюджету;

2) здійснення контролю за виконанням державного бюджету;

3) здійснення фінансування видатків державного бюджету;

4) складання звітності про стан виконання державного бюджету та зведених бюджетів;

5) регулювання фінансових взаємовідносин між державним бюджетом і загальнодержавними позабюджетними цільовими фондами;

6) організація та здійснення контролю за надходженням, рухом і використанням коштів цільових позабюджетних фондів;

7) розроблення і затвердження нормативно-методичних та інструктивних документів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;

8) організація роботи територіальних органів Державного казначейства.

Основним завданням середньої ланки Державного казначейства є організація роботи відділень Державного казначейства у районах, містах, районах у містах, організація та здійснення виконання державного бюджету, ведення обліку руху коштів державного бюджету на рахунках Державного казначейства.

Основні функції базової ланки Державного казначейства України об'єднані у три групи, а саме:

1) організація та здійснення виконання державного бюджету за видатками:

- забезпечення відповідно до встановлених розмірів асигнувань цільового фінансування видатків;

- ведення обліку розпорядників коштів, які перебувають на цій території;

- розподіл і перерахування місцевим бюджетам належних їм сум коштів від відрахувань загальнодержавних податків і зборів;

- ведення бухгалтерського обліку видатків за рахунками відділень Державного казначейства;

- збирання, контроль, зведення та подання органам казначейства вищого рівня звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідним регіоном;

2) організація та здійснення виконання державного бюджету за доходами:

- здійснення за поданням Державних податкових інспекцій повернення за рахунок державного бюджету сплачених або стягнених зайво платежів;

- ведення бухгалтерського обліку доходів за рахунками відділень Державного казначейства;

- передача податковим інспекціям документів про стягнення у безперечному порядку до державного бюджету пені і фінансових санкцій за порушення порядку проходження і виконання платіжних доручень за доходами;

- збирання, контроль, зведення та подання органам казначейства вищого рівня звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідним регіоном.

3) здійснення контролю за надходженням, рухом і використанням коштів державних позабюджетних фондів у частині, що визначається Головним управлінням Державного казначейства.

Отже, головним завданням органів Державного казначейства України є організація, виконання та безпосереднє здійснення контролю за виконанням державного бюджету України.


Схожі статті
Бюджетна система - Чала Н. Д. - 5.3. Державне казначейство України

Предыдущая | Следующая