Управління персоналом - Балабанова Л. В

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 1.1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 1.2. Управління персоналом як часткова функція менеджменту

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 1.3. Етапи історичного розвитку управління персоналом

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 2.1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 2.4. Компетентність працівника: сутність, види

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 3. ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 3.1. Колектив як соціальна група

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 3.2. Етапи створення і розвитку трудового колективу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 3.3. Структура та ефективність роботи трудового колективу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 3.4. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 4.1. Згуртованість колективу: сутність, стадії

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 4.2. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 4.3. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 5.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 5.2. Стратегії управління персоналом підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 5.3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 6. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІЇ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 6.1. Організація роботи кадрової служби підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 6.2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Частина II. ЗМІСТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 7.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 7.2. Види планування роботи з персоналом підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 7.3. Визначення потреби підприємства в персоналі

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 8.1. Наймання персоналу у підприємство

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 8.2. Залучення персоналу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 8.3. Відбір персоналу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 8.4. Професійна орієнтація в системі управління персоналом

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 8.5. Управління трудовою адаптацією

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 9. ОЦІНЮВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 9.1. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст і методологія

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 9.2. Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 9.3. Атестація персоналу підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ І РУХОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 10.1. Кар'єра: сутність, види, етапи

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 10.2. Управління кар'єрою персоналу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 10.3. Навчання персоналу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 10.4. Управління мобільністю персоналу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 10.5. Планування і підготовка кадрового резерву

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 11.1. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 11.2. Управління плинністю кадрів у підприємстві

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 11.3. Управління безпекою персоналу

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Обов'язкові завдання

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Додаткові завдання

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 12. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У ПІДПРИЄМСТВІ

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Навчальні цілі

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 12.1. Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 12.2. Система регулювання соціально-трудових відносин у підприємстві

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 12.3. Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 12.4. Закордонний досвід соціального партнерства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Розділ 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 13.1. Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління персоналом підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - 13.2. Оцінка комплексної ефективності управління персоналом підприємства

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Резюме

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Контрольні питання

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Тести для самоконтролю

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Обов'язкове завдання

 • Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Додаткове завдання