Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Передмова

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Розділ 1. Загальна теорія криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 2. Сучасна система науки криміналістика

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 3. Криміналістика в системі юридичних наук

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 4. Зв'язок криміналістики з іншими науками

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 5. Поняття методологічних основ криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 6. Класифікація методів науки криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 8. Спеціальні методи криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 9. Закони розвитку науки криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 10. Ідентифікація у криміналістиці та інших галузях знання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 11. Криміналістична ідентифікація як окремий метод науки криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 12. Об'єкти криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 13. Ідентифікаційні ознаки та властивості

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 14. Види криміналістичної ідентифікації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 15. Встановлення групової приналежності - окремий метод науки криміналістики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 16. Методика групофікації та ідентифікації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 17. Поняття та класифікація криміналістичних версій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 18. Етапи розвитку криміналістичної версії

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 19. Висунення та аналіз криміналістичних версій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 20. Перевірка криміналістичних версій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 21. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 22. Форми участі громадськості у розкритті та розслідуванні злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 23. Поняття та основні принципи взаємодії слідчого, оперативних та експертних підрозділів у процесі розкриття злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 24. Форми взаємодії слідчого з експертом та оперативними працівниками

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 25. Поняття, завдання і форми профілактичної діяльності слідчого

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Розділ 2. Криміналістична техніка

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 1. Поняття, система, завдання та джерела криміналістичної техніки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 2. Поняття та класифікація засобів та методів криміналістичної техніки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 3. Засоби криміналістичної техніки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 4. Методи криміналістичної техніки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 5. Поняття, завдання та значення судової фотографії

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 6. Система методів судової фотографії

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 7. Поняття, система та завдання судового відеозапису

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 8. Доказове значення відеоматеріалів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 9. Процесуальні правила оформлення результатів відеозйомки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 10. Поняття криміналістичного обліку і кримінальної реєстрації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 11. Об'єкти криміналістичного обліку та кримінальної реєстрації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 12. Основні види криміналістичного обліку

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Розділ 3.Криміналістична Експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 1. Класифікація судових експертиз

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 2. Види експертних досліджень, що відносять до криміналістичних

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 3. Види економічних, товарознавчих, інженерно-технічних, інженерно-технологічних, фармацевтичних і фармакологічних експертиз

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 4. Види експертизи грунтознавчих, судово-біологічних, судово-екологічних, судово-ветеринарних, судово-медичних, судово-психологічних, судово-психіатричних

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 5. Нові види експертних досліджень

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 6. Види експертних дослідженнь

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 7. Класифікаційні дослідження

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 8. Ідентифікаційні дослідження

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 9. Діагностичні дослідження

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 10. Ситуаційні дослідження

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 11. Судово-лінгвістична (авторознавча) експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 12. Фототехнічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 13. Експертиза матеріалів та засобів відео звукозапису

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 14. Експертиза комп'ютерів, носіїв та технологій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 15. Експертиза голограм

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 16. Експертиза випадків з транспортними засобами спеціального призначення

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 17. Судово-психіатрична експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 18. Судово-психологічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 19. Судово-бухгалтерська експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 20. Судова фінансова-економічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 21. Товарознавча експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 22. Автотоварознавча експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 23. Технічна експертиза загального характеру

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 24. Пожежно-технічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 25. Будівельно-технічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 26. Агротехнічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 27. Автотехнічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 28. Електротехнічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 29. Технологічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 30. Експертиза лаків, фарб і покриттів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 31. Експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 32. Експертиза скла та кераміки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 33. Експертиза пластмас і полімерів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 34. Експертиза рідин, що містять спирт

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 35. Експертиза парфумно-косметичних виробів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 36. Фармацевтична та фармакологічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 37. Експертиза харчових продуктів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 38. Грунтознавча експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 39. Судово-біологічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 40. Екологічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 41. Одорологічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 42. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 43. Судово-балістична експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 44. Експертиза холодної зброї

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 45. Вибухотехнічна експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 46. Ототожнення особи за ознаками зовнішності (портретна експертиза)

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 47. Судово-почеркознавча експертиза

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 48. Технічна експертиза документів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Розділ 4. Криміналістична тактика (слідча тактика)

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 1. Криміналістична тактика (загальні положення)

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 2. Поняття криміналістичної тактики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 3. Наукові та практичні джерела криміналістичної тактики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 4. Зв'язок криміналістичної тактики з науками

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 5. Засоби криміналістичної тактики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 6. Поняття та класифікація тактичного прийому

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 7. Принципи та класифікація тактичних прийомів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 8. Логіко інформаційна структура слідчої дії

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 9. Завдання стадій тактичного забезпечення

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 10. Класифікація слідчих дій і тактика їх проведення

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 11. Етапи та види слідчих дій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 12. Поняття і суть слідчої ситуації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 13. Класифікація слідчих ситуацій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 14. Поняття і суть тактичного рішення

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 15. Поняття і суть тактичного ризику

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 16. Поняття, принципи і види тактичних операцій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 17. Підготовка до проведення тактичної операції

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 18. Поняття тактичної комбінації

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 19. Поняття та класифікація криміналістичних версій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 20. Поняття організації і планування розслідування

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 21. Принципи планування

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 22. Планування окремих слідчих дій

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 23. Планування допиту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 24. Планування очної ставки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 25. Планування огляду місця події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 26. Планування перевірки показань на місці

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 27. Планування обшуку

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 28. Планування слідчого експерименту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 29. Планування призначення експертизи

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 30. Взаємодія слідчого з оперативно розшуковими підрозділами

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 31. Види та форми взаємодії в процесі розслідування злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 32. Видивзаємодії слідчого з установами і державними органами

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 33. Поняття, завдання та огляду місця події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 34. Принципи огляду місця події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 35. Учасники, етапи огляду місця події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 36. Методи і стадії тактики огляду місця події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 37. Роль спеціаліста в слідчому огляді

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 38. Пізнавальна діяльність тактики огляду місця події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 39. Фіксація результатів огляду місця події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 40. Протокол огляду місця події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 41. Особливості огляду трупа на місці події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 42. Порядок огляду предметів і документів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 43. Поняття, мета та об'єкти пред'явлення для впізнання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 44. Підготовка до пред'явлення для впізнання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 45. Стадії пред'явлення для впізнання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 46. Пред'явлення для впізнання людей

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 47. Пред'явлення для впізнання трупа

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 48. Пред'явлення для впізнання предметів і тварин

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 49. Фіксація результатів пред'явлення для впізнання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 50. Поняття, мета та предмет допиту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 51. Класифікація допитів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 52. Порядок та послідовність підготовки до проведення допиту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 53. Способи виклику та місце проведення допиту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 54. Тактичні прийоми допиту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 55. Допит неповнолітніх

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 56. Поняття, суть та види очної ставки

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 57. Тактичні прийоми допиту на очній ставці

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 58. Поняття і види затримання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 59. Підготовка до затримання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 60. Протокол затримання

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 61. Поняття, види та об'єкт обшуку

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 62. Поняття, сутність і завдання, перевірки показань на місці події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 63. Поняття, завдання та види слідчого експерименту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 64. Перевірка показань на місці

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 65. Підготовка і тактика проведення слідчого експерименту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 66. Підготовка і тактика проведення перевірки показань на місці

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 67. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 68. Поняття судової експертизи

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 69. Суб'єкти судовоекспертної діяльності

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 70. Правовий статус експерта

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 71. Експертні установи України

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 72. Етапи підготовки та призначення судової експертизи

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 73. Етапи проведення експертизи та форми висновків

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 74. Оцінка висновку експерта

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Розділ 5. Криміналістична методика

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 1. Поняття, предмет та завдання криміналістичної методики

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 2. Зв'язок методики розслідування з іншими галузями знань

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 3. Криміналістична класифікація злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 4. Криміналістична характеристика злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 5. Окремі методики розслідування різних видів злочинів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Методика Розслідування Вбивств

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 6. Криміналістична характеристика вбивств

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 7. Початковий етап розслідування вбивства

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 8. Планування та висунення версій при розслідувані вбивств

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 9. Обставини, що сприяють вчиненню вбивств

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Методика Розслідування Хабарництва

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 10. Криміналістична характеристика хабарництва

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 11. Початковий етап розслідування хабарництва

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 12. Види допитів та їх особливості при розслідуванні хабарництва

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 13. Особливості обшуків при розслідуванні хабарництва

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 14. Особливості затримання особи на "гарячому"

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 15. Призначення експертиз при розслідуванні хабарництва

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 16. Основи методики розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 17. Особливості розслідування ДТП

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 18. Особливості огляду місця події при розслідуванні ДТП

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 19. Види допитів та їх особливості при розслідуванні ДТП

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 20. Призначення експертиз та проведення слідчого експерименту при розслідуванні ДТП

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Методика Розслідування Поширення Порнографічних Предметів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 21. Особливості проведення допиту при розслідуванні поширення порнографічних предметів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 22. Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні поширення порнографічних предметів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 23. Особливості проведення обшуку та виїмки при розслідуванні поширення порнографічних предметів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 24. Особливості проведення тактичної операції "збір первинної інформації" при розслідуванні поширення порнографічних предметів

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - 25. Особливості проведення тактичної операції "доказування факту поширення порнографічних предметів"

 • Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А. В. - Використані та рекомендовані літературні джерела