Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 7. ПІДСУМКОВА РОБОТА

7.1. Підсумковий тест

1. Термін "еристика" означає:

A. Мистецтво комунікації.

Б. Мистецтво суперечки.

B. Мистецтво красномовства.

2. Як можна визначити еристику:

A. Еристика - це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотичних, психологічних тощо) комунікативних процесів.

Б. Еристика - це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотичних, психологічних тощо) такого складного комунікативного процесу, як суперечка.

B. Еристика - це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотичних, психологічних тощо) публічних виступів?

3. Як можна визначити поняття "суперечка":

A. Суперечка - це комунікативна ситуація, де наявне активне ставлення одного з учасників до позиції іншого, що виражається в її критичному оцінюванні.

Б. Суперечка - це комунікативний процес, у якому наявне активне ставлення до точки зору співрозмовника, що виражається в її критичному оцінюванні.

B. Суперечка - це комунікативний процес, у якому одна сторона переконує іншу?

4. Хто є учасниками суперечки:

A. Пропонент, опонент, аудиторія.

Б. Пропонент, опонент.

B. Промовець, слухачі?

5. Які бувають точки зору:

A. Позитивні, негативні.

Б. Позитивні, негативні, нейтральні.

B. Повні, неповні?

6. Критична дискусія має:

A. 3 стадії.

Б. 4 стадії.

B. 5 стадій.

7. Як можна визначити термін "аргументація":

А. Аргументація - це діяльність учасника суперечки, метою якої є захист своєї точки зору шляхом переконання співрозмовника в її прийнятності.

Б. Аргументація - це процес доведення істинності певного положення.

В. Аргументація - це процес впливу на співрозмовника?

8. Які складники аргументації:

А. Аргументи, точка зору.

Б. Вступ, головна частина, висновок.

В. Засновки, висновок?

9. Які складники точки зору:

A. Пропозиція, яка містить певне твердження; вираз, який фіксує відношення людини до цього твердження.

Б. Твердження, яке містить певну пропозицію; вираз, який фіксує відношення людини до цього твердження.

B. Твердження, пропозиція?

10. Що таке аргументи:

A. Аргументи - це висловлювання, за допомогою яких обгрунтовують точку зору.

Б. Аргументи - це висловлювання, за допомогою яких обгрунтовують або критикують точку зору.

B. Аргументи - це висловлювання, за допомогою яких доводять або спростовують точку зору,

11. Що таке форма аргументації:

A. Це логічна форма (схема) твердження, на якому грунтується точка зору.

Б. Це логічна форма (схема) міркування, на якому грунтується аргументація.

B. Це логічна форма (схема) аргументів?

12. За формою аргументація може бути:

A. Дедуктивною аргументацією.

Б. Правдоподібною аргументацією.

B. Дедуктивною або правдоподібною аргументаціями.

13. Характерною ознакою дедуктивної аргументації є те, що істинність аргументів:

A. Надає точці зору статусу істинності.

Б. Надає точці зору статусу ймовірності.

B. Надає точці зору при одних обставинах статусу істинності, а при інших - статусу ймовірності.

14. Чи можуть у правдоподібній аргументації бути істинні аргументи:

А. Так.

Б. Ні?

15. За кількістю аргументів аргументацію поділяють на:

A. Просту, складну.

Б. Підрядну, сурядну.

B. Підрядну, сурядну, множинну.

16. Які типи структур аргументації ви знаєте:?

A. Підрядна, множинна, зв'язана.

Б. Конвергентна, послідовна, підрядна.

B. Підрядна, сурядна, множинна?

17. Скільки існує правил проведення суперечки:

A. 6.

Б. 7.

B. 10?

18. Встановіть відповідність між латинськими та українськими назвами помилок:

A. "Тu quoque". 1. "Аргумент до жалю".

Б. "Аrgumentum ad baculum". 2. "Аргумент до людини".

B. "Argumentum ad misericordiam". 3. "Аргумент до палки".

Г. "Argumentum ad hominen" 4. "Ти також".

Г. "Petitio principii". 5. "Звертання до думки

Д. "Аrgumentum ad populum". більшості".

19. Установіть відповідність між назвами помилок:

A. "Непряма атака". 1. "Солом'яне опудало".

Б. "Фіктивний супротивник". 2. "Отруєння джерела".

B. "Коло в аргументації". 3. "Суб'єктивний аргумент".

Г. "Провокаційні запитання". 4. "Прийняття без

Д. "Патетична помилка". доведення". 5. "Помилка багатьох за питань".

6. "Аргумент до аудиторії".

20. Наведіть п'ять назв помилок, які ще не згадувалися в тесті:

А._______________________________________________________

Б._______________________________________________________

В._______________________________________________________

Г._______________________________________________________

Г._______________________________________________________

21. Наведіть назви правил проведення суперечки, порушення яких призводить до помилок, які ви навели в завданні 20:

А.________________________________________________________

Б.________________________________________________________

В.________________________________________________________

Г.________________________________________________________

Г._________________________________________________________

22. З наведених прийомів визначте мовні прийоми

Впливу:

A. "Синтаксичне перетворення".

Б. "Ставка на хибний сором".

B. "Помноження аргументів".

Г. "Плавна зміна смислового значення виразу".

23. Як можна визначити софізм:

А. Навмисна помилка в аргументації сперечальника.

Б. Ненавмисна помилка в аргументації сперечальника?

24. Які з наведених прийомів є софізмами:

A. "Бездоказова оцінка аргументів супротивника".

Б. "Набір фраз, що не мають смислу".

B. "Відтягування заперечення"?

25. Які з наведених прийомів є тактичними прийомами:

A. "Помноження аргументів".

Б. "Контрзапитання".

B. "Відтягування заперечення"?

26. Які психотипи людей виділяють за репрезентативними системами:

А. Холерики, сангвініки, меланхоліки, флегматики.

Б. Візуали, аудіали, кінестетики?

27. Які складники невербальної комунікації ви знаєте:

A. Мова поз і жестів, мова міміки, мова текстури, парамовленнєві характеристики тощо.

Б. Мова емоцій, мова почуттів, мова міміки, мова жестів, мова простору тощо.

B. Парамовленнєві характеристики, мова поз і жестів, мова простору, мова міміки тощо?

28. Наведіть назви трьох софізмів, які не згадувалися в наведеному тесті:

А._______________________________________________________________

Б._______________________________________________________________

В._______________________________________________________________

29. Наведіть назви трьох тактичних прийомів, які не згадувалися в наведеному тесті:

А.__________________________________________________________

Б.__________________________________________________________

В.__________________________________________________________

30. Установіть відповідність між різновидами прийомів впливу в суперечках і назвами конкретних прийомів:

A. Мовні прийоми. 1. "Синтаксичне перетворення".

Б. Софізми. 2. "Помноження аргументів".

B. Тактичні прийоми. 3. "Набір фраз, що не мають смислу".

4. Захисний прийом.Схожі статті
Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 7. ПІДСУМКОВА РОБОТА

Предыдущая | Следующая