Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Розділ 1. СТРУКТУРА ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ОХОРОНИ

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 1.1. Атмосфера Землі, характеристика та джерела її забруднення

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Озонові діри в атмосфері

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Смог

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Кислотні дощі

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Тютюновий дим

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Стан повітряного середовища та його охорона на Україні

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 1.2. Літосфера та її охорона

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Охорона земельних ресурсів та грунтів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 1.3. Гідросфера, характеристика та основні напрямки її охорони

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Раціональне використання та охорона водних ресурсів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Джерела забруднення гідросфери

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Забруднення і очищення води

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Антропогенний вплив на води Світового океану

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 1.4. Охорона Земних надр

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Розділ 2. БІОСФЕРА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ЛЮДСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 2.1. Розвиток біосфери та її призначення

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 2.2. Ноосфера

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 2.3. Екосистеми та їх роль в організації біосфери

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Класифікація екологічних систем, характерні риси окремих екосистем

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Основні закономірності і вимоги екології

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Розділ 3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 3.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Демографічні проблеми України

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Урбанізація та її наслідки

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Види забруднення навколишнього середовища та напрямки його охорони

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Стан навколишнього середовища в Україні

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Забруднення повітряного басейну

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Стан земельного фонду

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Використання та охорона надр

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Використання та охорона водних ресурсів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Якісний стан лісів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 3.2. Організація водозабезпечення та очистки стічних вод

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Джерела забруднення води

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Умови скидання стічних вод в каналізацію та водоймища

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Способи очищення стічних вод

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Механічні способи очищення

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Фізико-механічні способи очищення стоків та води

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Хімічне очищення

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Фізико-хімічні методи очищення

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 3.3. Охорона атмосферного повітря

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Джерела забруднення атмосфери

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Визначення ступеню забруднення атмосфери

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Методи та засоби очищення викидів в атмосферу

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 3.4. Забруднення земельних ресурсів та їх охорона і раціональне використання

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 3.5. Організація поводження з відходами

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Промислові відходи

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Побутові відходи

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 4.1. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Основи екологічного законодавства

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Законодавчі функції органів управління природоохоронною діяльністю

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Виконавчі функції органів управління природоохоронною діяльністю

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 4.2. Екологічний моніторинг та система екологічної інформації

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Інформаційне забезпечення охорони навколишнього середовища

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Статистика водоспоживання та скидів стічних вод

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Облік витрат на охорону природи

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 4.3. Екологічна експертиза та порядок її проведення

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Організація проходження екологічної експертизи

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 4.4. Науково-технічний прогрес і економіка природокористування

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Економіка природокористування

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 4.5. Організація природоохоронної діяльності на підприємстві

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Очищення шкідливих викидів, скидів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Усунення причин забруднення

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Розділ 5. ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 5.1. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 5.2. Госпрозрахунковий механізм природокористування та охорони довкілля

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Порядок сплати збору за забруднення природного середовища

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Облік платників збору ведуть органи державної податкової служби

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Стимулювання природоохоронної діяльності

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 5.3. Позабюджетні екологічні фонди та екологічне страхування

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Розділ 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 6.1. Економічна ефективність витрат на охорону та раціональне використання ресурсів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Чистий економічний ефект природоохоронних заходів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 6.2. Еколого-економічні показники оцінки виробничих процесів

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Розділ 7. ПЛАНУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 7.1. Єдина система планів охорони навколишнього середовища

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Довгостроковий план

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Середньостроковий план

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Короткострокові плани

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Річний план

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Концепція економічного і соціального розвитку народного господарства

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 7.2. Порядок розробки екологічних програм

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Державні і регіональні програми

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Місцеві екологічні програми

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Національна екологічна мережа України

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 7.3. Моделювання в розробці регіональних планів та програм

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 7.4. Програмно-цільовий метод планування природоохоронної діяльності

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Розділ 8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 8.1. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Співробітництво з Європейським Союзом (ЄС)

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Співробітництво з НАТО

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Двостороннє співробітництво

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 8.2. Екологічна освіта

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - 8.3. Інформування громадськості та громадські рухи

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Екологія (основні терміни)

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Охорона атмосфери

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Охорона гідросфери

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Організація природоохоронної діяльності

 • Екологія і організація природоохоронної діяльності - Шматько В. Г. - Відходи